Проект за бранд „Bright Angel“(част 3)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Bright Angel“(част 3)

 

БРАНД ИДЕЯ

Допълнение: Към 4) ПОЛЗИ – BENEFIT LЕVELS
Светлоотразителни аксесоари
Обществена отговорност
Безопасното придвижване.
Себереализация
„Вече съм спокоен, когато се придвижвам пеша.
Социален успех
Всеки приятел иска да има такъв аксесоар,защото ще се чувства спокоен, когато се придвижва пеша.
Емоционална полза
Чувстваш се спокоен.
Рационална полза
Предпазва от Пътно Транспортно Произшествие.
Функция
Отразява светлина, при среща с друга светлина в тъмнината.
Качество на продукта
По-добра светлоотразителна способност.
Параметър на продукта
Джобен формат.

ДИСТРИБУЦИОННИ КАНАЛИ

На този етап дистрибуционният канал ще бъде директен, без посредници.
В последствие след разрастване на продукта, ще бъде разширен канала на дистрибуция.
Първоначално продукта ще е наличен за продажба в онлайн платформа.
След това ще започнем поетапно разширяване на пазарната ни ниша и ще предлагаме продукта ни и в: Търговските Вериги и Хипермаркети
o за хранителни стоки;
o за нехранителни стоки; Convenience store – квартален супермаркет; Kiosk – павилиони; Бензиностанции;
ЦЕНОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ Ценовото позициониране на продукта ще бъде ниско. Продукта ще е достъпен за хора с нисък и среден доход. Ще могат да се предлагат и в комплект от няколко вида.

АТРИБУТИ НА БРАНДА
Име
Bright Angel / Ярък Ангел
Лого
Слоган Светни! Остани жив! If you see the bright light in the dark, decrease your speed and save life.
Цвят Черно – Бял; Добавен жълт цвят;
Опаковка
Екологично разградими опаковки.
Митология (история)
Отишли децата на зелено училище и един слънчев следобед решили да отидат на разходка в близката горичка. Така се заиграли в гората и неусетили кога започнало да се стъмва на вън. Децата се притеснили, че е станало тъмно и не са се прибрали в хотела по-рано. Внезапно се чул шум и децата се притеснили още повече , изведнъж из между дърветата изскочил страшен сив вълк с отворена уста и течащи лиги. Децата започнали да пищят, а едно от децата се сетило, че има в себе си Bright Angel и го извадил от джоба на раницата си и го насочил към вълкът. Вълкът като видял светлината от Bright Angel се заслепил и избягал на момента. Децата се прибрали в хотела спокойни и щастливи.

 

МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

Юни, 2017 Страница 10
Запазена дума
Bright / Ярък
Маскот, Герой
Angel / Ангел
Рекламно лице
Ангел
Говорител
Човека от фирмата
Гарант
Този продукт се препоръчва от: Български Автомобилен Съюз – БАС; Български Червен Кръст София; Българска Браншова Камара „Пътища“;
Джингъл
Iron Maiden – Fear Of The Dark
Графични стандарти
Шрифта е: Century
Дизайн и архитектура

Репутация на производителя-

 

Връзка към следващата публикация

 

Проект за бранд „Bright Angel“(част 3)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!