Проект за бранд „Bright Angel“(част 4)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Bright Angel“(част 4)

 

Запазена дума
Bright / Ярък
Маскот, Герой
Angel / Ангел
Рекламно лице
Ангел
Говорител
Човека от фирмата
Гарант
Този продукт се препоръчва от: Български Автомобилен Съюз – БАС; Български Червен Кръст София; Българска Браншова Камара „Пътища“;
Джингъл
Iron Maiden – Fear Of The Dark
Графични стандарти
Шрифта е: Century
Дизайн и архитектура

Репутация на производителя

КОМУНИКАЦИОННИ И МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ
ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ
Повече продажби

По-висок марж

Повече точки за продажба

По-голям брой клиенти

По-голяма стойност на единичната продажба

Повече продадени допълнителни продукти или услуги

МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

КОМУНИКАЦИОННИ ЦЕЛИ
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БЮДЖЕТ ЗА МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

Процент от оборота или печалбата

Спрямо конкурентите

Според предишните кампании или периоди

На око – „с гледане в тавана”

Колкото е нужно за определена кампания

Според наличните средства

Нужното за постигане на определен брой контакти с целевата група – TRP, GRP и т.н.

Top of Mind
Спонтанна разпознатост
Подпомогната разпознатост
Не познават марката

 

Връзка към следващата статия

Проект за бранд „Bright Angel“(част 4)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!