SEO състезание – проект за бранд „Bultrac“ (част 2)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Bultrac“ (част 2)

Пазар

Според Българската асоциация на търговците на агротехника модернизацията на машинния парк в селското стопанство е с ръст 3-4% годишно, което означава, че ще обновим техниката си след приблизително 30 години

Представителите на западна агротехника за България, през 2012 отчитат среден ръст на продажбите между 20% и 30%

За 2013 в България са регистрирани 1504 нови колесни трактора

През 2014 започва новия програмен период на Програмата за развитие на селските райони, като България ще получи близо 3,2 мрд. евро субсидии.

 

Състоянието на машинния парк в агро сектора показва, че тепърва производителите ще обновяват своите машини, респективно ще закупуват нови такива. Благодарение на  САПАРД и Програмата за развитие на селските райони, по-голяма част от закупуването на земеделска техника до момента е осъществено чрез субсидии, а след изчерпването им, чрез лизингови планове. Все повече земеделци залагат на закупуването на нова техника, вместо на профилактиката на старата или закууването на такава втора ръка.

 

Преспективи и тенденции на пазара

В световен мащаб пазарът на селскостопанска техника ще нараства с 4,7% годишно до 2015

Предвижда се през 2015 обемът на пазара да е на стойност $120 000 млн.

В България големите производители на пшеница и технически култури влагат средно 1 млн. лева годишно за закупуването на нова техника.

Финансовите институции предлагат промоционални условия на кредити за селскостопански производители за закупуване на земя или техника

 

През 2014 започва новия програмен период на Програмата за равитие на селските райони, която ще даде възможност на българските производители отново да усвоят средства от Европейския съюз. Основно те ще заложат на модернизирането на техническия парк на стопанствата си и инвестиране в земя. Закууването на нови машини ще им даде възможност за увеличение на роизводителността и скъсяване на времето за засаждане и събиране на реколтата. Това води и до увеличаване на продажбите на селскостопанска техника, като в България според посочените данни в следващите 20 години пазарът ще отчита ръст и в търсенето и в предлагането на такива продукти.

 

Цикличност, сезонност и честота на търсенето

Продуктът не спада към бързооборотните стоки и се закупува с идеята за дълготрайно ползване, което обуславя и липсата на определени тенденции по отношение на  цикличността на закупуване. Наблюдава се увеличено търсене на такива продукти преди началото на активния сезон и след неговия край – март/октомври, предпоставка, за което е профилактиката на машините.

 

Регулация

Регулациите са свързани с Патентния закон за регистриране на търговска марка и сертификати за качество. Също така и регулации обвързани със самото производство на продуктите.

 

Връзка към следващата статия

 

SEO състезание – проект за бранд „Bultrac“ (част 2)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!