Проект за бранд „Dream Gaming“ (част 5)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Dream Gaming“ (част 5)

5.6 Комуникация към различните типове потребители

Изборът на целеви пазар изисква преценка по няколко показателя: до колко даден
сегмент е перспективен; какво е конкретното присъствие на даден пазарен сегмент; има ли
силни конкурентни фирми, които работят на този сегмент, и какви са възможностите за
преодоляването им.
Нашият целеви пазар ще е насочен към: младежи и хора на средна възраст, добре
образовани, компютърно-грамотни, креативни, с широки интереси, четящи научна и художествена литература, социални личности, общуващи в социалните мрежи, използващи възможностите на интернет-пространството, очакващи: забавление, добро прекарване на свободното време, повишаване на познанията си за Света, при използване на цялата гама от комуникационни канали.

5.7 Комуникация през различните фази на жизнения цикъл
Ще бъдат използвани непрекъснато различни комуникационни канали през различните етапи на жизнения цикъл на продукта: създаване на продукта; въвеждането му на пазара; приемане от ранни потребители; приемане от голяма част от потребителите; приемане от изоставащите потребители; насищане и подкрепа.

6. Бриф и работа с рекламната агенция: Чрез работа по посочен въпросник, към рекламна агенция за доуточняване на някои от атрибутите на бранда.

7. Развитие и разширения на бранда

Основните инвестиционни разходи в дългосрочен план са свързани с оборудване на офис на фирмата, инвестиции в софтуер и хардуер. Ще бъде използвана собствена база: земя и сграда, в която ще се помества офисът на Фирмата със съответната регистрация, където ще се разработват и продуктите от бранда. Разходите в краткосрочен план са предвидени за изграждане, поддръжка, обновяване и подобряване на интернет услугата за пазаруване, както и за засилване на връзките с обществеността, маркетингови дейности, осигуряващи имиджа на фирмата.

Проект за бранд „Dream Gaming“ (част 5)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!

So Fresh бранд 1