Бранд проект „In Her Shoes“ (част 2)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „In Her Shoes“ (част 2)

 

  1. Потребители

Потребителите на подобен вид обувки са основно жени, на възраст от 18 до 60 г. Типовете потребители са различни –  по възраст, социален статус, доходи, професия, образование, начин на живот, интереси.  Годишната покупателната способност на домакинствата, в които част са и жени в посочените възрастови групи  е количеството от даден вид стока, което може да се купи с годишния общ доход средно на лице, ако той се изразходва само за покупката на тази стока. Тя се променя в зависимост от изменението на равнището на цените и доходите и илюстрира жизненото равнище на населението. Годишна покупателна способност на домакинствата за обувки в чифтове е:

Година 2011 2012 2013 2014 2015
Дамски обувки/чифт 120 132 137 127 133

 

Според Националния статистически институт (НСИ), в края на 2015 г. на територията на България има 3560 търговски обекти, които предлагат обувки и кожени изделия, а продажбите на едро на обувки за 2015 г. са в размер на 139 882 хил. лв. Разходите за обувки за година (Таблица 1) се намират в първите няколко места за разходи.

Таблица 1 : Годишен  общ разход средно на домакинство по някои групи разходи за 2015 г.  в лв.

Групи разходи 2011 2012 2013 2014 2015
Потребителски общ разход 7184 8030 8829 9114 9328
Храна и безалкохолни напитки 3095 3209 3512 3534 3510
Алкохолни напитки и тютюневи изделия 380 423 427 451 489
Облекло и обувки 255 306 366 416 396
Свободно време, културен отдих и образование 295 396 480 511 545
Други разходи 282 386 448 460 462

 

 

За първото шестмесечие на 2016 г. Браншовата камара на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ) отчита 8% ръст на износа спрямо същия период на 2015 г. Пазарната структура остава същата – 91% от продукцията на българските фирми за облекло и текстил е за ЕС. Засилващ се интерес на западноевропейски възложители на поръчки отчитат много  фирми от обувния бранш.

  1. Практиката в чужбина

През 2010 г. в САЩ намират решение за проблема за елегнатната визия на жените, които имат основен стремеж към това за всяко едно събитие, на което присъстват. Компанията „Day2Night“ започва производство на обувка със сменяеми токчета, като предложението за пет различни по височина токчета – от 4 см. до 9 см. Един чифт е с цена 300 USD, като се отчита че това не е висока цена от гледна точка на факта, че срещу тази стойност се получават на практика пет чифта обувки. През 2011 г. компанията пуска на пазара само един модел  черна обувка тип сандал (Сх.2) с открити пръсти, като намеренията са да се появят и други модели. Към настоящия момент друг модел не е създаден.

Схема 2 – Черна обувка тип сандал

В  САЩ и преди са се предлагали подобен тип обувки, но само с два вида сменяеми токчета.

През 2016 г. немската компания  „Mime et Moi“ проектира  змисли обувки със сменяеми токчета, с възможност за регулиране на  височината на обувките. Токовече с различна височина могат да се носят в малка кутия, която се побира в дамска чанта и според случая и терена, да се подменят бързо, лесно и удобно.  Всеки модел е проектиран за 5 различни вида и височини на токчета. Обувките на „Mime et Moi“  са реализирани благодарение на групово финансиране, започнало през пролетта на 2016 г. Към момента  обувките са вече на пазара и цената им е около 200 долара. Предлагат се в най-различни цветове, а смяната на токчето е съвсем лесно – прикачва се избраната височина към механизма, като избора варира от 3, 7 или 10 см. Токчетата на „Mime et Moi“ символизират свободата на избор, свободата да се сменят токчетата в зависимост от ситуацията или настроението.  Иновативните обувки набират голяма популярност.

 

Връзка към следващата статия

 

Бранд проект „In Her Shoes“ (част 2)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!

Бранд In Her Shoes (1)Бранд In Her Shoes (3)