С какво се отличават добрите курсове по английски?

Отличното владеене на английски език е все по-важен фактор при намирането на високоплатена работа. Почти всяка фирма търси единствено служители, които говорят свободно поне един чужд език. Заради това и повечето курсове по английски се превръщат постепенно в най-добрия помощник при намирането на мечтаната работа.

Какво представляват тези курсове по английски?

Курсовете по английски включват ежеседмични занимания. В тях учител преподава, на начинаещи или на напреднали, съответния език. Уроците могат да се дават индивидуално, както и в група, според личните предпочитания. Възрастта тук е без значение, важно е желанието за придобиване нови знания. Обучението включва едновременно граматични и лексикални упражнения. Те са различни по трудност в зависимост от преподаваното ниво. Целта е в края на курса да можете свободно да говорите английски език както в ежедневието си, така и на работа.

Какви видове курсове по английски има?

В зависимост от възрастта на обучавания курсовете по английски се делят на няколко вида. Първите тип уроци са предназначени за деца до 7-годишна възраст. Идеята на тези курсове по английски е детето да придобие първоначалното усещане за езика – чрез песнички, лесни думи и игри.

Курсове по английски - ученици

Курсове по английски за ученици

Другата група курсове по английски е насочена към учениците. Това е и най-търсеното обучение. При него в зависимост от езиковите познания на младежите, се разделят на няколко групи – от начинаещи до напреднали. Целта е всеки ученик да подобри своите познания, а ако има амбиции, и да получи сертификат за достигнатото ниво.

Предназначените за възрастни хора курсове по английски са третият тип. Те са подходящи както за хора, които никога не са учили английски, така и за такива, които искат да подобрят езиковите си познания.

Съществува и специален вид курсове по английски, в който се изучават думи, попадащи в определена професионална област. Пример са правото и икономиката. Тези курсове по английски са най-подходящи за работещи, които искат да получат възможност за по-добре платена работа.

Как се появи нуждата от ходене на курсове по английски?

Намирането на хубава работа без познания по английски в днешно време е изключително трудна задача, дори понякога невъзможна. Работодателите често изискват от служителите си владеене на не един, а дори на два чужди езика. За сметка на това, преподаваните в училище езици рядко са на достатъчно добро ниво, за да може да се разчита на тях при търсенето на работа. Не всички имат и късмета, да са учили точно английски в ученическите си години. Затова на помощ идват курсовете по английски.

Кои са добрите курсове по английски?

Качествените курсове по английски използват в преподаването винаги новите технологии. Този модерен подход дава най-ефективни резултати, поради което разчитаме именно на него. В нашите курсове по английски учебното съдържание се представя предимно чрез дигитални средства като проектори, таблети и дигитални дъски.

Курсове по английски - технологии

Курсове по английски с нови технологии

Всички наши групи се състоят и от малък на брой участници. Така преподавателите имат възможност да опознаят слабостите на учещите и по-лесно да проявят индивидуален подход към всеки от тях. Именно по този начин се постигат и най-добрите лични резултати.

Входящите тестове са друг важен фактор, отличаващ добрите курсове по английски. Ние определяме текущото ниво на владеене на английски на всички, които искат да се обучават. Така всеки един се разпределя в подходяща за него среда. Поставянето на напреднал в група с начинаещи, например, би довело единствено до загуба на време и пари. Със сигурност качествени резултати ще липсват, а английският няма да бъде научен.

Освен езиковото ниво важна роля играе и възрастовото разпределение. Желателно е членовете на една група да са на сходна възраст. Ние използваме разнообразни подходи на преподаване в различните възрастови групи, за да бъде постигнат най-качествен резултат.

  • Курсове по английски за деца до 7 години

    Курсове по английски - деца

    Курсове по английски за деца

В преподаването на най-малките изключително важна роля играе привличането на техния интерес. Децата под 7 години трудно успяват да останат за дълго време концентрирани, ако изучаваното не е представено под формата на забавление. В нашите курсове по английски се преподава чрез анимационни филми, приказки и игри на английски език. Учат се и много на брой чуждестранни песни и стихове, което допълнително радва детето. Вълнуващото преподаване не само по-силно привлича вниманието, но и доставя истинско удоволствие. А все пак не е желателно да се забравя, че именно забавлението е основното задължение на всяко едно дете.

  • Курсове по английски за ученици

Разликата между нашите и другите курсове по английски е, че  ефективно поощряваме устното изразяване. Доказано е, че в ученето на нов език най-голяма трудност има говоренето. Заради това в нашите курсове по английски се водят дискусии, които имитират реални ситуации от ежедневието. Такъв пример са диалозите между въображаем продавач и купувач, между клиент и сервитьор. По този начин се създава реална среда за устно упражняване на вече научените думи и граматика.

В нашите курсове по английски биват коментирани и интересни за учениците теми, свързани например със спорт, изкуство и музика. Често се обсъждат и културни въпроси, които дават по-подробна представа за американското и британското общество. Това помага не само за подобряването на езиковите компетенции на учещите, но се развива и тяхната обща култура.

  • Курсове по английски, предназначени за възрастни

През последните години с повишаването на изискванията на работодателите към езиковите компетенции на техните служите, се увеличи и търсенето на курсове по английски от работещи хора. В нашите курсове по английски се стремим към следване на по-индивидуален подход. С него целим да изпълним личните нужди на всеки желаещ да научи чужд език.

Курсове по английски -възрастни

Курсове по английски за възрастни

При нас се предлагат и тематични курсове по английски. Ако работите в областта на икономиката, правото или медицината, то можем да ви предложим курсове по английски, които осигуряват специфичната за областта лексика. Този тип курсове по английски имат за цел да подобрят уменията за ефективно професионално общуване на съответния език. Постигаме това чрез дискусии по  актуални за областта теми, симулиране на разговори с международни клиенти, писане на имейли, както и изготвяне на доклади на английски. При нас преподаването е по-практически насочено, така че придобитите знания могат най-добре да бъдат приложени в работната среда.

Без значение от възрастта и текущото ви, избирането на курсове по английски е винаги важна крачка. Тя може не само да ви предостави нови знания по английски, но и възможност за намира на по-хубава работа.

Какво представляват тези курсове по английски?
Какви видове курсове по английски има?
Как се появи нуждата от ходене на курсове по английски?
Кои са добрите курсове по английски?
Курсове по английски за деца до 7 години
Kурсове по английски за ученици
Курсове по английски, предназначени за възрастни

С какво се отличават добрите курсове по английски?
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!