Проект за бранд „Меден свят“ (част 3)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Меден свят“ (част 3)

Пазар

Производството на захарни изделия е едно от най-печелившите по целия свят. Най-големите производители у нас на захарни изделия предоставят следните данни за приходите и печалбите от производството на захарни изкушения.

Безспорно финансовата и икономическа криза остави своя отпечатък върху всеки бранш на голяма част от  европейските /а и не само/ страни и техните икономикити. Но това, върху което не успя да повлияе кризата, е желанието ни да потребяваме подобен тип храни.

Няма да отричам, редицата мерки, регламенти, които се гласуваха и приеха в ЕС за намаляване потреблението на захар, с цел да се намали нарастващата тендеция сред младото поколение да са с наднормено тегло, повлияха негативно на бранша на захарни изделия. Това, към което са носочени усилията на европейските страни и тези отвъд океана, са да наложат и разпространят идеята за здравословно хранене.

Спадът, който се наблюдава, се дължи и на силната вътрешна конкуренция между производителите. Голяма част от тях споменават затрудненията си да лансират продуктите си на цена, чиито раходи възлизат на крайната цена на техни конкуренти.

Конкуренцията, премесена с икономическата криза и регламентите на ЕС, изграждат една неистова битка на производителите на захарни изделия у нас.

За да потвърдим всичко казано, предлагам и предоставения от НСИ динамичен ред с данни от продажбите на дребно на захар и захарни изделия през отчетния период 2006 – 2012г., на годишна база, приета за 100 – 2005г.

Групи стоки 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Захар и захарни сладкарски изделия 101,0 101,0 102,0 109,8 118,9 105,6 113,8

          Източник: НСИ

Вероятно след всичко споменато, ще помислите, че за предлагания продукт бъдещето е много мрачно и несигурно. Напрвотив! Причините за това в следващите редове.

 • Тенденциите на пазара

Пазарът на захарни изделия у нас е динамичен и променлив. Но все повече са лицата, които страдат от болестта диабет – както възрастни, така и все по-малки деца.

Негативната статистика е основен източник на мотивация „боледуващите” компании, ангажирани в производството на захарни изделия, да се преориентират към нова пазарна ниша, която вече им „отнема” доскорошните потребители, както и тези, които са в графа потенциални такива.

Малко са големите производители, които разполагат с възможности за осъществяване реорганизация на производството и изграждането на изцяло нов подукт, на непознат пазар, какъвто е пазарът в България.

Конкуренцията е твърде ограничена, а пазарът предлага търсене на подобен тип продукти, което е отлична комбинация за създаването на продукт за диабетици.

 • Перспективи

Икономисти, маркетолози и представители на бизнеса предвещават светло бъдеще на подобен тип инициатива. Източниците на това положително мнение?

 • Възможността да бъдеш лидер на пазар, който скоро ще се съживи от нахлулата икономическа криза, е стръв за по-инициативните компании, разполагащи с възможности за развиване на подобен тип бизнес.
 • Колкото и неприятно да звучи – факт е, че у нас повече от 500 хил. българи, над 3500 от които деца страдат от диабет.

Повече от 300 000 са българите, които все още не знаят, че боледуват от коварната болест. В световен мащаб – страдащите от диабет /онази част, която с арегистрирани/ са повече от 370 млн. за 2012г., което е със 70 млн. повече от 2011г. На всеки 10 сек. Двама души се разболяват от болестта диабет.

Тази статистика ни помага не само да се замислим – какъв начин на живот караме в наши дни, но и да потикнем бизнесът да обърне повече внимание за тази група  специфични потребителите, които попадат също в категорията „потребител”, но с малка особеност на своето потребление.

 • Цикличност, сезонност и честота на търсенето

Предлаганата идея за продукт спада в групата на бързооборотните стоки, което автоматично я изключва от групата на продуктите, които се купуват през определен период/интервал от време. За сезонност не можем да говорим, защото това е продукт, от който могат да се възползват всички хора –без ограничение във възрастта и  пола.

Наредбата / от 21.06.2009г./ , която е насочена към провеждането на здравословен начин на живот, забранявайки продажбата на захарни и шоколадови изделия в учебните заведения, като се дава силен старт на производителите  на жърнени закуски.

Това, че наредбата е последвана от редица кампании и активности за водене на здравословен начин на живот, не бива да притеснява инвеститорите на продукт, насочен към диабетиците, като основна целева група, тъй като предлаганият продукт  не попада в категория „нездравословни храни”. „Меден свят” е изграден от 100% био продукти – какао и акациев мед.

Няма как да бъдат пропуснати и нормативните документи, от които се нуждае нашият продукт, за да бъде законно лансиран на пазара и същевременно напълно защитен. Такива наредби и нормативи можем да определим:

 • Регламентации, свързани с патентоването на продукта – след като „рецептата”, опаковката или някой друг елемент на продукта ни получи патент, е напълно защитен в страната ни (може и извън границите, ако това сме пожелали при подаване на пакета документи в Патентното ни ведомство).
 • Регламенти, свързани с необходимите условия за производството на подобен тип продукти – тук се има предвид хигиенните условия, на които трябва да отговаря базата и начина на производство на медения продукт.

 

 • Профил на потребителите у нас

Поради липсващата официална  база от данни /която през 2015г. би следвало да бъде разработена и работеща/ не бихме могли да говорим с категорични данни за заболелите от диабет по пол и възраст. Онова, с което разполагат здравни заведения, агенции за борба с диабета /Национална представена асоциация на хората с диабет/, както и Министерството на здравеопазването, е, че у нас през последните години се наблюдава нарастваща тенденция на заболелите от диабет. Възрастовата граница също се понижава. Като бариерата 40-55г. спада на 18-26г. Все повече деца се разболяват или се раждат с болестта диабет.

Повече от 500 хил. българи, като повече от 3 500 са деца до 20 години, като статистиката сочи, че повече от 300 000 у нас все още не са запознати, че боледуват от диабет.

Специалисти смятат, че първоизточниците на заболяването са факторите за нервни образования, като стрес, несигурност, нестабилност на работното място, но като водещ причинител  е затлъстяването. На база предоставените данни бихме могли да определим боледуващите в следните категории:

 • Деца на възраст 8-20г.
 • Младежи на възраст 26-33г.
 • Зрели хора 40-55г.
 • Над 55г.

 

 • Конкуренти

Сред конкурентите на „Honey world” можем да определим представителите на зърнените закуски, като основен източник на здравоскловни храни. Десертите като Corny, Nestle Fitness, Cerbona.

За конкурентите не можем да кажем, че са с таргет група диабетици, но продуктите, които споменахме се доближават до друга, желана за обгрижване от нас група, а именно онези, които желаят да се хранят здравословно.

Наличието на пълнозърнесто съдържание определят споменатите брандове като основни конкуренти.

Връзка към следващата статия

Проект за бранд „Меден свят“ (част 3)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!