Проект за бранд „Novita“ (част 1)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Novita“(част 1)

 

Ново частно училище за всестранно развитие вижда своята мисия във формиране на хармонична личност, за което предлага комплекс разнообразни образователни и развиващи програми.

Училището предоставя курсове по английски език за ученици и възрастни в София и Пловдив.

 • Целогодишни курсове по английски език за ученици от 1-ви до 12-ти клас – общ английски и подготовка за сертификат.
 • Интензивни и полуинтензивни курсове за възрастни по общ английски:

– сутрешни;

– следобедни:

-вечерни;
– седмични или съботно-неделни.

 • Специализирани курсове:

– TOEFL; SAT; IELTS; FCE, CAE, CPE, PTE;

– бизнес английски;

– английски за военни;

– разговорни курсове по английски език;

– разговорна практика с англоговорящ.

 • Летни курсове за ученици
 • Фирмено обучение;
 • Английска детска академия – за деца от 3 до 6 годишна възраст.

Училището е специфична организация. Всяко училище е уникално и неповторимо като история, населено място, сграда, учители, ученици и обкръжение. Училището е институция. То има структура и йерархия. То е част от една по-голяма система и самото то е система.

Училището има цели, стратегия, визия и мисия. Те са отразени в стратегията за развитие на училището и в годишния комплексен план. Като всяка фирма то има времеви цикъл на функциониране – учебна година с два учебни срока, има начало, в което се поставят целите и се проверява входното ниво, има междинно ниво в края на първи срок и финално ниво с резултатите от учебната година.

 1. Проучване

Анализ на пазара на образователните услуги

1.Пазарът все още не е развит и се намира в процес на сформиране. По тази причина съществуват много незаети ниши, което определя конкурентните преимущества за най-активните учебни заведения. Заедно с това съществуват съвсем малко стабилни правила, по които може да се работи. Слабо е изучено търсенето, особеностите на потенциалните потребители и т.н.

 1. Самите учебни заведения все още не проявяват никаква активност на този пазар. Те продължават да заемат традиционната пасивна позиция, изработена при наследения от социализма принцип на пълно финансиране от държавата.
 2. Не съществува голямо разнообразие на предлагани образователни услуги извън стандартните образователни програми.
 3. Липсва точно изразена социална и индивидуална поръчка на образователни услуги. Методите на изготвяне на такава поръчка още не са разработени.
 4. Учебните заведения работят с най-достъпните потребители на своите услуги – своите учащи. Те са слабо ориентирани към други потенциални потребители – учащи се от други училища и възрастното население.
 5. Действащата в момента система за повишаване квалификацията на педагогическите и ръководните кадри не предлага качествени образователни програми по управление и икономика на образованието. В резултат липсват подготвени кадри, способни да провеждат успешна управленска политика.

Конкуренти на училището са образователните институции, реализиращи държавните образователни изисквания – държавни и частни.

Ранното чуждоезиково обучение все повече навлиза в началния етап на основното образование. Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 82.5%. Най-голям е делът на изучаващите английски език – 88.4% от тези, които изучават чужди езици.[1] Трябва да се има предвид, че частните школи не попадат в тази статистика. Според тези данни пазарът на образованието, в частност на езиковото образование е твърде широк. Това говори за голяма конкуренция.

Създаването на бранд на образователната организация може да стане основа за самоопределението на родителите, учащите си и педагогическия колектив на образователния комплекс, в това число и на рефлексията на учителите. Съдържанието на силния бранд служи за аргумент за създаването на отличителните признаци на училището, което води до формиране на усещане за избранност.

Разработване на бранд

Както се вижда от анализа на пазара на образователните услуги – държавни и частни – създаването на индивидуален облик на училището е задължително.

Таргет – деца от 6 до 18 години от материално осигурени семейства, насочени към получаване на добро образование и развитие на своите деца.

Допълнителна целева аудитория – хора извън училищна възраст, желаещи на учат чужди езици.

Продукт – образователни услуги;

Име на училището – Новита – „NOVITA”

НСИ. Образование в Република България 2011 – 2012

Връзка към следващата статия

 

Проект за бранд „Novita“ (част 1)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!