Проект за бранд „Novita“ (част 2)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Novita“(част 2)

 

Лого – стилистиката на визуално представения бранд на училището произлиза от самото име на училището. Простота, образност и лекота при възприятие на визуалните стандарти заедно с избраната цветова гама – всичко това представя бранда, подчертава неговата новост на пазара на образователните услуги и дава надежда на целевата аудитория за успех в обучението.

Слоган – Той изразява духа на търговска марка – духа на увереността и, което е по-важно, той е много прост и запомнящ се.

Комуникационни канали

  • Изготвяне на различни рекламни средства за актуализация на желания имидж: рекламни информационни материали (листовки, брошури, бюлетини), сувенирна продукция;
  • Използване на възможностите на радиото, телевизията и най-вече интернет за популяризиране на постиженията на училището;
  • Активно използване на външните атрибути на училището във всички видове имиджова дейност;
  • Провеждане на ПР кампании – организация на ден на отворените врати, презентации, участие в специализираните изложби, изложения на образованието (у нас такива изложения се провеждат обикновено през месеците април, май както за средните училища, така и за висшите);
  • Създаването на собствена рекламна площадка на училищния сайт, където де се формира представителния имидж на училището в интернет;
  • Активна социална реклама чрез наличието и функционирането на детски и юношески организации, чрез дейността по запазване и укрепване на здравето на учениците, чрез връзка на училището с други социални институции, с висши учебни заведения и т. н. чрез създаване на условия за творческо развитие;
  • Разширяване на различните видове реклама (използване на достъпни видове външна реклама и реклама в транспорта, използване на снимки наред с информацията, изготвяне на рекламни предмети – химикалки, моливи и др.) които са изобразени емблемата на училището и т. н.), широка пропаганда на постиженията, демонстрация на наградите.

Акцентът в рекламата трябва да е насочен към стабилност на дейността на училището, осигуряване на регулярни и продуктивни връзки с бивши възпитаници на училището.

Клиентски бриф

Бранд

Училище “NOVITA

Ценови клас – среден и по-високо от среден.

Название на рекламната кампания: Аз мога, защото искам

Цели на рекламната кампания

Настоящата рекламна кампания има за цел да популяризира образователните услуги на училища „NOVITA”.

Избираме времето в края на учебната година, защото считаме, че съзнанието на потребителите е атакувано предимно с продуктови реклами. Така нашата кампания се проявява като различна и уникална. Освен това се свързва с потребителското търсене на образователни услуги за следващата учебна година и за лятото.

Медии:

  • интернет – социални мрежи като Twitter, Facebook – контактите дават възможност да се съкрати дистанцията между мениджъри и потребители, да се формира позитивно отношение към продукта и той да се направи максимално узнаваем.
  • телевизия – играе основна роля за изграждане на фирмения имидж, богата цветова гама и звук.
  • BTL технологии – нетрадиционни средства на разпространение;

Герила маркетинг – незначителни вложения, бързина на получаване на резултати, избягване на пряката рекламна конкуренция.

Връзка към следваща статия

Проект за бранд „Novita“ (част 2)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!