SEO оптимизация цена: проект за бранд „BFB“ (част 6)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „BFB“ (част 6)

 

6. АТРИБУТИ НА БРАНДА

 

Име БФБ
Лого Ако бутонките са черни купата ще бъде бяла, а ако са бели – черна.
Слоган Бутонките, които сами вкарват.
Цвят Черни и бели бутонки.
Униформи Служителите в цеха и търговските предстваители ще носят брандирани дрехи с логото.
Дизайн на офиса и архитектура На входа на цеха ще има огромна тебела под формата на купа с името, логото и слогана на бранда, а  вътре ще има закачени на стените снимки в рамки с най-паметните моменти в историята на футбола.

 

 

  1. КАНАЛИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ

 

Реклама TV реклама Предимно по Диема и Ринг
Печатна Плакати, поставени на най-заетите футболни игрища и рекламни пана по стадионите
Преса Реклами в спортните вестници
PR Спонсориране на турнири на малки вратички; спонсориране на победителя за международни турнири
Интернет Корпоративен сайт; банери в най-четените спортни сайтове, водещи към нашата уеб страница
Тотален брандинг Сграда – табели, знамена, брандирани автомобили, визитки, бланки, пликове, каталози и т.н

 

 

SEO оптимизация цена: проект за бранд „BFB“ (част 6)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!