SEO оптимизация цена: проект за бранд „Evelin“ (част 14)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Evelin“ (част 14)

Ценности:

Показват емоционалните резултати от използването на продукта: какво чувства потребителя. Те се определят като съотношение на изгодите и благата при потребление на бренда към всички разходи при придобиване на продукта. За да видим дали ценностите при потребление на стоката са високи, трябва да определем дали благата, получени при закупуването на аксесоари „Evelin” са повече в сравнение с направените разходи.
Блага от потреблението на марката:
Разходи, направени по отношение на марката:
1. Удоволствие, че притежанието на уникален продукт
1. Разход за закупуването на стоката
2. Продукт от еко-материал
2. Избор на продукта
3. Качество на продукта
4. Лесен достъп по продуктова категория
5. Експертно мнение
6. Разнообразие от продукти
7. Вътрешна удовлетвореност
8. Ергономичност на продукта
От описанието на благата, получени при потреблението на стоката, и направените разходи се вижда, че задоволените потребности са повече в сравнение с разходите. От тук следва извода, че ценностите при потребление на стоката са високи.

Следваща статия

 

 

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Evelin“ (част 14)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!