SEO оптимизация цена: проект за бранд „Evelin“ (част 20)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Evelin“ (част 20)

Разширения на марката (brand extensions):

Марката „Evelin” e обединила под една „шапка” всички възможни аксесоари, необходими на потребителите. Това е направено с цел, влизайки в магазина или поръчвайки си продукт от интернет страницата, потребителите да намират на едно място всичко от което се нуждаят, без да е необходимо да търсят отделните аксесори в различни магазини. Първоначално марката ще стартира с 50 000 артикула като се очаква, в края на първата година те да са над 200 000.

Управление на кризи:
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) метод изследващ силните и слаби страни, възможнсотите и заплахите.
За да се прецени колко вероятна е възможността за кризисна ситуация и, за да се вземат своевремнни мерки при възникване на криза, е необходимо да се очертат външните и вътрешните заплахи.Чрез изследване на силните и слаби страни на фирмата, както и на благоприятние и рисковете на външните фактори, които оказват влияние върху дейността й ще бъде създаден антикризисен план. Strengths & Weaknesses са вътрешните заплахи за фирмата, а Opportunities & Threats са външните заплахи на фирмата.
Слаби страни:
 Вътрешни:
• Трудно възприемане на продуктите от еко-материали. В България, потребителите са слабо запознати с преимуществата на такива продукти
• По-високи цени на продуктите в сравнение с техните конкуренти (от една страна по време на финансова криза, от друга страна по време на позицониране на бранда на пазара, от трета страна по-високото качество на материалите, използвани за направата им)
 Външни:
• Копиране на дизайн от продуктовата категория и производството им от нискокачествени материали, което би оронило престижа на търговската марка „Evelin”
• Слабият интерес и познание на потребителите да пазаруват в Интернет пространството
Силни страни:
 Вътрешни:
• Уникални и неповторими продукти
• Продукти с високо качество
• Продукти, произведени от еко-материал
• Разнообразие от продукти

 

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Evelin“ (част 20)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!