SEO оптимизация цена: проект за бранд „Evelin“ (част 6)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Evelin“ (част 6)

4. Customer insight:

• Резултатите от независимо маркетингово проучване показват, че все по-често 45% от българите използва аксесоарите като допълнение на своя външен вид. Те са предпочитан атрибут поради факта, че създават индивидуалност и неповторимост на потребителите, които ги използват.
• В 55% от случайте потребителите на аксесоари са хора с по-високи доходи, които пазаруват чрез интернет или в големи търговски центрове (молове)
• 70% от потребителите следят последните модните тенденции.

5. Таргет:

Активни Доволни Пасивни Позитивни
Характеристика и специфика на потребителската група
По демографски критерии:
• Пол: мъже и жени.
Сегментирането на аудиторията по полов признак е предпоставка за резработване на убедителни рекламни послания към всеки от двата пола.
• Възраст: 14-50години
• Численост на семейството: 1, 2, 3 души

Наблюденията показват, че непрекъснато се намалява броя на членовете на сейството. Причините са много (висока смъртност, късно бракосъчетание, намаляване на броя на браковете, нарастване на броя на разводите). Така едночленното домакинство се превръща във важен пазарен и аудиторен сегмент.
• Жизнен цикъл на семейството: неженени, женени без/с едно/две или повече деца, разделени,живеещи на семейни начала.
Особено важен е типът на семейните взаимоотношения. На базата на типа, специалистите по маркетинг сегментират пазара, разработват продукти за всяка семейна група и ги рекламират по комуникационни канали, които достигат до съответната група.

• Професия: разнообразни в сферите на бизнаса и услугите
• Доходи: средни и високи
• Образование: средно, бакалавър, магистър;
• Социална принадлежност: средна, висша класа
• Религия: християни, мюсюлмани, юдеи и др.
 Психологически показатели за сегментиране на аудиторията, в зависимост от:
• начин им на живот: забързано ежедневие, по-малко свободно време за любимите неща и хора, повече грижи, икономическа криза

Следваща статия

 

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Evelin“ (част 6)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!