SEO оптимизация цена: проект за бранд „Sense of Luxury“ (част 2)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Sense of Luxury“ (част 2)

Какво е аромамаркетинг и аромадизайн?

Аромакологията изучава влиянието на летливите ароматни вещества върху физиологическото състояние, настроението и подсъзнанието на човека. Като научно направление, аромакологията тясно граничи с психологията и аромотерапията. Американският психиатър и невролог Алън Хирш пръв забелязал връзката между обонянието и рекламното въздействие. Той открил връзката между миризмите и апетита, покупателните инстинкти и производителността на труда. В резултат на проведените от него изследвания било установено, че аромата в помещението оказва влияние на оценката, която даваме на предлаганите стоки или услуги.

Аромамаркетингът е едно от многото направления в маркетинга, използващо силата на положителното въздействие на различните аромати за увеличаване на продажбите.

Маркетингови изследвания сочат, че наличието на приятен аромат задържа по-дълго посетителите в търговските обекти, което от своя страна води до ръст в продажбите.

Аромадизайнът е самия инструмент, с който си служи аромамаркетингът. Аромадизайнът е комплекс от мероприятия, съчетаващи аромотерапията и маркетинга. Крайната цел е да се стимулират определени положителни емоции в човека като се обръща  специално внимание на корпоративния стил, целевата аудитория, интериора, цветовата гама и предназначението на самото помещение, в което ще се използва аромамаркетинга.

Къде най-често се използва аромамаркетинг?

Използващите аромамаркетинг, най-общо казано, са тези собственици на компании, които оценят колко е важно да се отличат от своите конкуренти, които търсят решението на проблема с нови и по-ефективни маркетингови стратегии.

Като сфери на дейности това са предимно:

  • ресторанти, клубове, кафета
  • офиси на различни организации
  • магазини
  • спортни салони и салони за красота
  • кинотеатри и развлекателни центрове
  • автомобилната индустрия
  • дизайнерски, арт студиа и галерии
  • PR  мероприятия, промоакции, конференции и др.

Защо се използва аромамаркетинга?

Аромамаркетингът е средство за повишаване конкурентноспособността на търговската марка заедно с качеството и цената.

Основната цел на аромамаркетинга е да се повиши настроението на клиента, като се предизвика неговото благоразположение, чрез предизвикване на повече положителни емоции и спомени в неговото съзнание, асоцииращи с дадения бранд.

Установено е, че ароматите в помещението оказват влияние при вземане на решение за покупка или не. Ароматите стимулират извършването на повече  импулсни покупки, които не са предварително планирани. Така че те могат да повишат или да намалят покупателната активност и да окажат влияние на продажбите.

 

Потреблението на тези продукти все повече нараства и може да се каже, че е постоянно- сезонност на търсенето няма.

На база на казаното до тук, ние се ориентираме към създаването на ароматизатори за автомобили (могат да бъдат използвани и за дома/офиса) с аромат на луксозен парфюм (познатите маркови парфюми).

Конкуренти и сегментация на пазара

Това са част от марките, които       предлагат ароматизатори за автомобили.

Като се има предвид, че всички те съдържат посочените по- горе (вредни) съставки, а предлаганите аромати са на цветя, растения, плодове и др., може да се каже, че са ни непреки конкуренти.

Това са най- разпространените на пазара марки, а цените им варират между 1 и 10 лв.

 

Следваща статия

 

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Sense of Luxury“ (част 2)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!