SEO оптимизация цена: проект за бранд „Refeel“ (част 4)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Refeel“ (част 4)

Може да се направи също така изводът, че е налице засилване на използването на по-специализирани продукти със специфични функции за сметка на такива с обща употреба. Това обикновено е свързано с повишаване на културата на потребителите, но най-вече с нарастване на доходите и възможностите им да си купуват такива продукти. От една страна, икономическата ситуация не благоприятства развитието на този процес (в криза домакинствата свиват разходите). От друга страна, дяловете на специализираните продукти все още не са високи и те вероятно все още се използват от хора с повече възможности, които още не са засегнати от кризата дотолкова.

На чарта долу се вижда изследване на GFK за 2009г за предпочитаните продукти според техния ценови клас.  Ясно се вижда, че в продуктовата категория Козметика и лична хигиена, преобладава закупуването на продукти от ниския и високия ценови клас. Тоест потребителите купуват или масова козметика или качествена вносна козметика на съответно високи цени.

Цикличност, сезонност и честота01

Продуктът има цикличност  – използва се всеки път след раждане ( разбира се една жена може да роди два пъти и съответно това са си два цикъла ), но няма сезонност –  по всяко време на годината е подходящ да се използва, стига да е след раждане. Честотата му на търсене съответно също е непрогностична, по-скоро следва да се осигури повсеместно и целогодишно присъствие в диструбуционната мрежа. Биха могли да се направят прогнози за честотата му на търсене на база отчетите за раждаемостта от здравните заведения. Съответно на 3 или 6 – месечна база може да се предопределят количествата продукт.

Следваща статия

 

 

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Refeel“ (част 4)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!