SEO оптимизация цена: проект за бранд „Refeel“ (част 5)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Refeel“ (част 5)

Регулация

 

Законовите изисквания, с които брандът следва да се съобрази са :

  • Закон за здравето
  • Наредба № 36 от 30.11.2005 г. за изискванията към пускане и предлагане на пазара на козметичните продукти (Обн. ДВ. бр. 101/2005 г., посл. изм. ДВ. бр.35 от 12 май 2009 г.).
  • Наредба № 36/30.11.2005 г., която урежда изискванията за производство, опаковане, етикетиране, рекламиране, пускане и предлагане на пазара на козметични продукти. Категориите козметични продукти са посочени в приложение № 1 към същата наредба. Изискванията към същите, включително условията на употреба са посочени в чл. 3 – чл. 10 на Наредбата.
  1. КОНКУРЕНТИ И СЕГМЕНТАЦИЯ НА ПАЗАРА

 

Това са данни от TNS BBSS Gallup континуално маркетингово изследване (домакински панел) за най-големите 11 козметични фирми, опериращи на българския пазар за 2009г.

 

Vol % AVG Vol Packs
Vert %
AVG Packs Exp % Penetr
%
PenetrVert % Ср. цена
TOTAL: 100 0,42 100 4,5 100 52,06 100 3,75
„Avon“ 20,97 0,41 14,31 3 21,31 11,17 21,46 5,58
„Beiersdorf“ 15,89 0,21 14,33 2 18,13 16,64 31,97 4,74
„Aroma“ 15 0,17 22,87 2,8 13,01 19,29 37,05 2,13
топ 3 51,86 51,51 52,45 3,81
„Oriflame“ 5,5 0,29 4,49 2,5 8,89 4,12 7,91 7,41
„Rubella“ 8,67 0,14 11,76 2,1 7,7 13,12 25,2 2,45
„Garnier“ 1,75 0,15 2,03 1,9 4,62 2,48 4,77 8,52
топ 4-6 15,92 18,28 21,21 4,34
топ 6 67,78 69,79 73,66 3,95
„Roza Impex“ 4,51 0,18 4,42 1,9 3,82 5,36 10,29 3,24
„L’Oreal“ 0,72 0,18 0,84 2,2 3,12 0,88 1,69 13,91
„Unilever“ 3,88 0,18 3,01 1,5 2,92 4,8 9,22 3,63
„Lavena“ 3,89 0,29 3,8 3 1,68 2,91 5,59 1,66
„Alen Mak“ 4,22 0,13 5,82 1,9 1,41 7,32 14,06 0,91
топ 7-11 13 12,07 11,54 3,58
топ 11 80,78 81,86 85,2 3,90

 

 

Следваща статия

 

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Refeel“ (част 5)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!