SEO оптимизация цена: проект за бранд „Self Storage“ (част 3)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Self Storage“ (част 3)

Район на разположение
Гъсто населен район с висок растеж на градска зона е идеално място за self storage
сгради.
Новите жилищни райони с голям брой многофамилни жилищни сгради ще имат
поголямо
търсене за помалки
помощения, които водят до повисок
приход на
квадратен фут.
Потребители
На пръв поглед изглежда, че продуктът self storage е рентабилен само за хора, които
осъществява някакъв преход в своя бизнес. Всъщност, широк кръг от потребители
ще имат нужда от услугите, които този бранд ще предлага:
● собственици на жилища или фирми, които ще се нуждаят от преместване и
временно съхранение
● съхраняване на вещи във връзка с имот в преход, поради смърт , съдебен
спор
● фирмите се нуждаят от място за съхранение на консумативи, оборудване,
записи
● фирми, които се разширяват или все още преговарят
● съхранение на книги, бюра и други студентски вещи за през лятото
● сезонни посетители с битови предмети или спортно оборудване
Предимството за използването на “SelfStoragEmpire”
е голяма гъвкавост, ниска
цена, удобство и сигурност.
Цената на място в self storage е пониска,
отколкото наем за офис или търговска
площ, спестяват пари на потребителите. Като цяло, self storage трябва да бъде с
около 60% пониска
цена от тази на офис площите, на база квадратен метър.
За да удовлетворява своите клиенти, self storage трябва да се намира както в зони
на лекотоварни или дори такива с висока плътност жилищни квартали, които са в
допълнение към традиционните промишлени и тежкотоварни търговски площи.
Помещенията на бранда “SelfStoragEmpire”
ще подчертават архитектурна естетика
в строителството.
Канали за маркетингови комуникации
Реклама:
● Радио/телевизия организирането
на специални ивенти с игра за безплатен
наем
● Банери/билбордове големи,
смели и цветни шрифтове, разположени в
близост до големи офис сгради, бизнес центрове.
● Преса Списания
за бизнес и дома ( сп.Мениджър , Наш Дом, Forbes Bulgaria)
Интернет:
● Сайт: Интернет сайт с всички екстри, които услугата предлага; възможност за
наемане на помощение и заплащане на наем към него; форум
● Реклами и банери в сайтове: фейсбук страница; банери

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Self Storage“ (част 3)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!