SEO оптимизация цена: проект за бранд „Учене от ново време“ (част 1)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Учене от ново време“ (част 1)

 

Учене от ново време

 

В Япония, единствените поданици, които не се кланят на императора, са учителите. Причината е, че  японците смятат, че без учители, не може да има императори…

 

ПРОЕКТ ЗА БРАНД

 

Гледахте ли комерсиалната лекцията на Logan La Plante за TeDx, която се превърна в абсолютен хит в началото на 2014г.? Колкото и заучена и подправена да е тя, идеята на 13-годишното момче е за „хак-ване“ на традиционното образование в САЩ. Въпросното дете напуска традиционното училище, обучава се заедно с деца от неговата общност, според интересите и стила си.

 

Прочетохте ли за Училището без стени във Вашингтон? Основано през 1971г., то се формира след сливането с други учебни заведения. Училището се занимава с пред училищна грижа, както и с начално и основно образование. School Without Walls at Francis-Stevens е следствие на проект „да използваме града като класна стая”. Идеята на заведението е, че има по-добри начини за обучение от това да поставим деца и учители заедно, всеки ден. Вместо това, новото училище използва целия район на Колумбия – музей, държавни учреждения, офиси, университети, за класна стая. А гражданите се явяват в помощ на учителя, те самите стават учители за децата. И въпреки смелата си система, училището подготвя американските деца и им дава всички нужни знания за колеж и за среща с обществото, като използва разнообразни методи и експериментални средства[2].

 

А чували ли сте за една друга, страхотна инициатива – програмата Заедно в час, която се случва в България?

Заедно в час е инициатива, която иска да предложи качествено образование на всяко дете в България:

Нашата цел е всяко дете в България да има достъп до качествено образование, независимо кое училище посещава, в кое населено място живее и какви са финансовите възможности на неговите родители.“

Програмата се осъществява на територията на държавните училища, най-често в проблемни райони (с малцинствено население, слаба икономика и т.н). Чрез нея, в тези училища преподават истински мотивирани преподаватели, хора, използващи съвременни методи за обучение и комуникация с учениците. А историите от класната стая звучат по този начин:

„Уау, пак ли ще правим магии“, възкликва петокласникът Вальо в час по „Човекът и природата“. Той с двама съученици са най-превъзбудената група за урока. Седнали са на последните места в средната редица. Днес ще учат за свойствата на водата като разтворител, а в класната стая ги посреща нова загадка – „Кое яйце потъва – свареното или суровото?“

 

Образователната институция, дори в България, започва да бележи напредък в последните 10 години. Напредъкът, за който говоря, не се отнася до материалната база или до учебния процес и изучаваната материя. Проектът, с който желая да се заема, няма нищо общо с тях. Насочеността му е към друго. И именно тук виждам напредък, защото образованието в България започва да се „отваря“ към нови тенденции, нови методики и техники. Все повече хора разбират за формите и средствата на неформалното образование и започват да му се доверяват. Частните училища и детски градини дори се специализират в зависимост от начина, според която се ръководи обучението на децата (според метода Монтесори, Валдорфската педагогика и др.). Децата са най-крехката и уязвима тема за обществото. Затова, когато става дума за образование и възпитание, всички са активни, искат да чуят и имат какво да кажат. Мисля си, че това е сфера, в която ако имаш добра идея, ако я обясниш с подходящия тон и с достатъчно информация и ако убедиш слушателите си в правотата и, действието ще бъде налице. За образованието можеш да направиш много, но незнайно защо на държавно ниво не се прави нищо.

Имам един пример, как за образованието може да се направи всичко, навсякъде. Примерът ми идва от Афганистан, от начално училище Кутули. Афганистан е определян като най-бедната държава в света, позната с терористичната си активност, тя е и световен лидер в производството на опиум. През 2001г., на територията на Афганистан се разпалва нов военен конфликт. Военната организация НАТО, както и Съединените щати провеждат операция и се противопоставят на тероризма. През същата тази 2001г., журналистката от италиански произход – Мария Грация Кутули е заловена, заедно с двама нейни колеги и след това убита от афганистански бунтовници. Тя е била кореспондент-пратеник на миланския Кориере дела Сера. След нейната смърт, семейството и учредява фондация, която подкрепя дейности в сферата на журналистиката и образованието, именно в районите, повлияни от войни или природни бедствия.

В противовес на мрачните събития и следвоенна реконструкция на страната, през 2011г. името на Мария Грация отново се връща в Афганистан. Фондация Кутули решава да създаде една абсолютна алтернатива на ежедневието, начина на живот и бита на хората. В чест на журналистката бива построено начално училище и детска градина. Средствата за построяването му са около 150.000€, които биват осигурени от фондацията. Кориере дела Сера дарява 50 компютъра, а общината на област Катания дава средствата за построяването на детска площадка.

На последно място ще спомена за програмата „Младежта в действие“, финансирана от Европейския съюз. „Нейна главна цел е да се развие сътрудничеството между младежта в Европейския съюз чрез предоставяне на възможности на младите хора в 31 страни участнички в програмата да участват в групови обмени и доброволческа работа…“ Програмата осъществява обучение за младите, на теми са свързани с толерантността, сътрудничеството, интеграцията и развитие на гражданска позиция.

Следваща статия

 

 

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Учене от ново време“ (част 1)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!