SEO оптимизация цена: проект за бранд „Учене от ново време“ (част 2)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Учене от ново време“ (част 2)

 

Докато учех бакалавърската си степен бях най-скептичния човек към образованието в България. Нито виждах смисъл, нито бъдеще в него. Примерите по горе ми повлияха (някой повече, други не точно, но са доказателство за тезата ми). Реших да се заема с развитието на мой бранд. Комплексна идея, която започва със стартирането на две школи – едната за ученици, а другата за учители и в последствие прераства в образователна реформа. След тяхното утвърждаване брандът ще бъде обогатен с още един члез – детска градина с преподаване на английски език.

Идеята ми се изразява в създаването на образователна институция за алтернативното образование. Целта е да се наложи общ бранд като символ на вълната. Ще има три под-бранда:

 • Първият ще бъде школа за ученици в основните училища. Всяка учебна програма отделя време за час на класния ръководител. Тогава се обсъждат въпроси, засягащи отношенията между децата, еко тематики, ежедневни проблеми. Именно в тези часове искам да провеждаме извънкласни санимания – за 2-3 часа, по възможност на открито или в зала, извън класната стая. Занятията ще имат арзлична тематика, но ще бъдат водени от методите на неформалното образование. Ще се играят игри, от типа на тийм билдинг заниманията. Ще се работи по групи, децата ще разработват проекти, ще имат право на инициатива, ще могат да говорят, ще се учи, посредством методи, включващи действие и движение.
 • Вторият под-бранд ще бъде школа за учители. Той ще се занимаващ с обучението на учителите в държавните училища. Това обучение няма да засяга квалификацията им и учебното съдържание. А само промяна на нагласата на учителите, отварянето им към света и алтернативните методи на обучение. Ще представлява провеждане на интерактивни игри с тях, тийм билдинги, лекции за мотивация и неформално образование. Нови начини за комуникация с децата и справяне с проблеми деца.
 • Третият под-бранд ще представлява чуждоезикова детска градина (английска). Той ще се развие по напред във времето, след като бъдат разработени горните два. В София съществуват такива детски градини, но търсенето е голямо и все още има пространство за създаването на още една.

 

ПРОДУКТ. Концепция на бранда

 

 • Ще предоставя различни услуги в областта на образованието, за деца.
 • Един общ бранд – марката, която ще стои най-горе в йерархията. Ще има няколко под бранда за отделните дейности. Идеята е главната марка да се превърне в символ на алтернативното обучение.
 • Под-бранд – извънкласни занимания за ученици в основни училища. Ще работим съвместно с училищата. Услугата ще се заплаща от родителите, но на минималната възможна цена. Чисто административно, ще се съгласува с регионалния инспекторат по образованието, така че за всеки клас да се предвидят по 2 такива занятия в годината. Ще се администрират като излизане от училищната територия, затова и чисто документално ще бъдат съобразени с изискваанията на наредбата за изнесени обучения и пътувание на ученици. Тези дейности ще бъдат провеждани като семинари, лекции, задания за вкъщи.
 • Под-бранд – програма за обучение на българските учители. Програмата цели да промени начина на преподаване, на отношението между учители и ученици, на начина, по който двете страни се възприемат. Цели да въведе нови методики на преподаване. Програмата няма да засяга учебното съдържание, изучаваните предмети и квалификацията на преподавателите в това отношение. Идеята е да се променят самите учители, тяхната функция и образ. Вярвам, че посредством подобна промяна у тях, ще се повиши мотивацията на децата, ще им се създаде ценностна система и като цяло, това би спомогнало от училищата да не излиза поточна линия от еднакви, посредствени и обикновени хора, а от уверени и идейни деца, желаещи да мислят и да бъдат активни.
 • Под-бранд – школа за учители. С цел да ги разсее от напрегнатото и изнервено ежедневие, да им покаже път към спокойствието и личното удовлетворение, да разкрие пред тях методите на неформалното образование, на ученето, което използва всички системи в човешкото тяло (embodied learning).
 • Ще има фонд, финансиращ някои от дейностите. Освен това, обучението ще бъде платено. Ще има модули и пакети, от които родителите ще избират.
 • Брандът ще заложи на алтернативни образователни методи – ще бъдат включени много активности навън, методи за обучение, включващи движение и техниките използващи действието и тялото.
 • Основното – ще бъде давана свобода на децата, за да се учат от опита си. Ще заложим на преживяванията, ще стимулираме любопитството и участието на всяко дете.
 • Детска градина за чужденци (с преподаване на английски). Главната и насоченост ще бъде към децата на дипломати и посланници.

Първоначално ще започнем с школата за ученици и школата за учители, а детската градина ще бъде създадена в последствие (при успех на другите два под-бранда).

 

За сега брандът ми се подвизава под временно име „Учене от ново време“, докато успея да измисля нещо по-провокативно и показателно за идеята. Всеки под-бранд ще има различно име.

Следваща статия

 

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Учене от ново време“ (част 2)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!