SEO оптимизация цена: проект за бранд „Учене от ново време“ (част 3)

Компанията ни за SEO оптимизация Optimystica представя проект за изграждането на бранд „Учене от ново време“ (част 3)

 

ПАЗАР

 

Школата за учители ще бъде облагодетелствана, откъм наличието на пазар. Тъй като интересът към образованието и неговите форми нараства постоянно, ако успеем да наложим бранда като достоверен, ние автоматично ще превземем този пазар.

В момента, всички общински училища разполагат със свои бюджети, които разпределят според нуждите си. От тези бюджети, те отделят два пъти годишно средства, за тийм билдинги и квалификационни семинари на персонала. Не се опитвам да отричам двете форми. Контролът е много нисък върху това, какво точно се случва. А също така квалификациите касаят учебния процес и тематиката му, а тийм билдингите не се отразяват пряко на по-съвременния начин на преподаване.

Идеята ми е, че Школата за учители трябва да има отделен бюджет, който няма да се контролира от училищата. Контролът и изпълнението ще бъдат външни. Ако не успеем да осигурим такъв външен бюджет, ще разчитаме на ниски цени, за да бъде заплащана услугата от бюджета на училищата.

Пазарът е голям – около 1300 начални и основни училища функционират на територията на България (към 2010г., по данни на Министерство на образованието), от които около 100 са в София. Т.е учители които да бъдат обучени има. Ако вземем за пример едно софийско училище (23 СОУ „Фр.Ж.Кюри“) с персонал около 60 души, 5 от тях са на възраст под 30 години. Тези 5 учителки, единствено, са запознати със съвременните образователни методи в процеса на получаване на педагогическото си обучение…

Търсенето и предлагането на услугите от школата ще бъдат циклични по отношение на учебните заведения. Получените знания ще бъдат допълвани всяка година. Самата школа ще има продължителност от 1 до 3 дни.

 

По отношение на школата за ученици – нейният пазар е огромен. Всички общински и частни основни училища (с ученици от 1 до 7 клас) са пазар. Според цитираните по-горе данни на МОН от 2010г., частните основни училища в страната са 22 на брой, 14 от които в София. Т.е за София имаме общо около 120 основни училища, към чийто възпитаници са насочени нашите услуги. Школата за ученици ще залага на извънкласни дейности – курсове за повишаване на мотивацията, самочувствието, за справяне с конфликтни ситуации, провокиране на логическо мислене. Услугата която предлагаме ще бъде в рамките на деня, пазар за нас са всички основни училища в София. Услугата ще се заплаща от децата (родителите им), но ще бъде на ниска цена и печалбата ще идва от голямата бройка посещения. Така че на практика, няма да има никакви ограничения за ползването и.

Потреблението на подобен тип извън класни обучения ще нараства непрекъснато. Обществото като цяло не е доволно от нивото на образованието в страната, а не всеки може да си позволи частната форма на обучение (при която поне по обща информация стандартът е по-висок). Течението срещу „опадъка“ и „деморализацията“ набира сили постоянно. Затова и такъв тип извънкласни обучения, предложени като част от учебния процес, биха се приели и в последствие доразвили успешно. Школата за ученици ще вдъхва вяра на родителите, че техните деца ще бъдат по-добри личности. В крайна сметка, всеки родител би дал всичко за по-доброто възпитание на дете си, особено ако цената е в рамките на нормалната.

 

Детските градини, предлагащи грижи и обучение на английски език са 4 на брой. Има и няколко заведения, които предлагат грижа за деца и общуването е на чужд език, но те работят по-скоро с малки групички от 2-3 деца. Изброените детски заведения не са достатъчни – имат списъци от чакащи, т.е пазарът трябва да се разрасне тъй като има незадоволено търсене. Нашата английска детска градина няма да бъде позиционирана в Драгалевци. Добро местоположение е квартал Витоша, в близост до посолствата и консулствата. Като една европейска държава, чуждестранното население унас ще се увеличава. Затова и търсенето и потреблението на услугата ще се увеличават в бъдеще.

 

КОНКУРЕНТИ И СЕГМЕНТАЦИЯ НА ПАЗАРА

 

Школа за учители

Конкурентите са непреки. Това са всички консултантски фирми, предлагащи тийм-билдинги и всякакъв вид обучения и програми за личностно развитие и мотивация. Брандът ни няма да бъде регистриран и определян като подобна фирма. Това ще го диверсифицира. Той ще бъде „помощник” на учителя, приятел, който му споделя. Брандът ще се ползва с доверието на „реформатор”. Той ще спомага за нужната и желана от всички реформа.

Непряк конкурент е програма като „Заедно в час”, тъй като тя подготвя и изпраща обучени преподаватели в училищата, с които има сключен договор. От друга страна, това, че изпраща външни хора сред училищните колективи, я премахва от списъка с конкуренти. Външните хора застрашават средата, могат да изместят старите преподаватели. Школата за учители прави точно обратното – дава шанс на всички работещи, да не бъдат обвинявани, а по-скоро да бъдат харесвани и уважавани, заради желанието си да станат по-добри, в това, което вършат.

Школата за учители има един огромен минус. Тя цели да преподава на хора, които са свикнали да налагат идеи/команди/знания на други хора. Учителското съсловия е силно скептично, с високо мнение за себе си и знанията си. Директорите на училища, от своя страна пък, не биха признали, че преподавателите в тяхното заведение имат нужда от „осъвременяване” на начина си на преподаване и комуникация с децата. Омагьосаният кръг отново се завърта към родителите на деца и населението като цяло. Когато се заговори за образование, обществото по навик напада образователната система за неуспехите на икономиката, престъпността, ниския стандарт на живот и др. Казано направо – обществото само това чака! Признаят ли учителите, че имат нужда да бъдат обучени, родителите ще шотвърдят, че са не достатъчно квалифицирани и кадърни като цяло. Решението за мен е в едновременното промотиране на школата за учители и ученици. Така „атаката” е от две страни – и ученици и учители. Никой не може да се опълчи срещу цялостна реформа. Също така, създаването на обществена подкрепа би било по-лесно. Хората постоянно искат промяна навсякъде, нещо трябвало да се промени, но ни е много трудно да кажем как точно. Когато подобна промяна е видима и радикална, тя ще провокира смелост, от там и уважение към идеята.

Следваща статия

 

 

SEO оптимизация цена: проект за бранд „Учене от ново време“ (част 3)
Оценете тази страница

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!