SEO оптимизация с помощта на котви

Създаването на котви е един все по-популярен и използван в практиката метод за добавяне на ключови думи в даден SEO текст. И това съвсем не е случайно. Освен че като инструмент са доста лесни и удобни за прилагане, котвите по никакъв начин не развалят естествения вид и читаемостта на SEO текста. Ето най-общо каква е процедурата за добавяне на котви към SEO текстове:

1. Изберете си подзаглавие – изберете подзаглавие от своя SEO текст (ако няма такива, добавете) и го маркирайте със знак „H2“. Като образец можем да използваме например следното подзаглавие: „Детски дрехи – съвети за пране и гладене“.

2. Намерете подзаглавието в текстовия редактор – следващото нещо, което трябва да направите, е да влезете в текстовия редактор и да откриете там избраното подзаглавие от SEO текста. Конкретно за нашия образец, то ще изглежда по следния начин: <h2>Детски дрехи – съвети за пране и гладене</h2>.

3. Задайте необходимия код – това е код, специално предназначен да превърне съответното подзаглавие от SEO текста в цел на котвата, която ще създадете. Той има следната структура: id=“подзаглавие-на-латиница“. Трябва да го поставите между знаците„<h2“ и останалата част от текста. Ето и как на практика ще изглежда финалният надпис – <h2 id=“detski-drehi-syveti-za-prane-i-gladene“>Детски дрехи – съвети за пране и гладене</h2>.

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!