0

Дигитален маркетинг – какво е това и защо всеки бизнес се нуждае от него?

„Уеб маркетинг“ , „онлайн маркетинг“ или по-широко познатото „дигитален маркетинг“ – са все названия, които доста точно описват същността на този вид дейност, а именно „намиране на идеи и начини [...]