Онлайн търговията срещу обикновеното пазаруване (част 1)

Най-голямата битка при SEO оптимизацията е определено при електронната търговия. От години хората пазаруват все повече и повече онлайн, докато обикновения ритейл търпи загуби и се свива в световен мащаб. В следващите редове ще ви предложим погледа на американски маркетинг специалист, който споделя виждането си относно битката между онлайн и офлайн търговията.

Ще убие ли онлайн търговията обикновения ритейл?

Въпреки световната криза през 2008-2009 година, хората в Европа и САЩ вече я забравиха и се върнаха към обикновения си начин на живот. Пазаруването като цяло дори се увеличава процентно всяка година. Въпреки това, 9 големи вериги магазини в САЩ обявиха банкрут през 2017 година. И не защото хората нямат пари да пазаруват от тях, а защото предпочитат да го правят онлайн. Компания като Ралф Лоурън също затварят култови магазини в САЩ и Европа. Фактите говорят сами – хората предпочитат да пазаруват онлайн все повече и повече!

Може да дадем за пример Amazon, които регистрират увеличение в продажбите всяка година и увеличават оборотите си с милиони долари. Онлайн търговията се развива все повече и поставя под въпрос търговците – защо да инвестирам много повече в ритейл, като мога да продавам онлайн с многократно по-малка инвестиция ?

В следващата статия ще ви представим предимствата на онлайн търговията и защо тя измества все повече офлайн продажбите.

5/5 - (1 vote)

Leave a Comment

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!