SEO Анализатор

SEO анализаторът е част от екипа на специалисти, които оптимизират сайтове с цел по-доброто им класиране в Google, Yahoo, Bing и други търсачки. Но каква е неговата роля в изграждането на една успешна стратегия за оптимизация ще разберем по-подробно в тази статия.

 

SEO Анализатор – Първоначален одит

SEO анализатор 2 - стратегия

SEO анализатор – стратегия

SEO анализаторът извършва първоначален одит на един сайт с цел да установи какво е неговото техническо състояние. Каква е структурата на сайта и дали е правилно изградена, каква е скоростта му на зареждане. Също така: правилна ли е структурата на URL адресите, оптимизирани ли са изображенията, поставени ли са линкове към социалните мрежи на бизнеса и още много други проверки на елементи, които имат влияние върху класирането на един сайт. Освен техническите параметри , той анализира и състоянието на самото съдържание на сайта. Целта на одита и SEO анализатора е да се идентифицират възможно най-много основни проблеми, засягащи ефективността при органично търсене.

Ролята  на SEO анализаторът  е да открие всички „пробойни“ и да предостави цялостна картина на сайта. От огромно значение е този одит да се извърши обстойно. Липсващи параметри биха довели до препоръки, които са или неподходящи или просто ненужни. SEO анализаторът ви дава насоки откъде да започнете работа и какви са стъпките, които трябва да предприемете, за да подобрите видимостта на сайта си.

 

SEO Анализатор – Последващи проверки

SEO анализатор 3 - графики

SEO анализатор – статистика

Друга от много важните задачи на SEO анализаторът е да извършва периодични проверки за технически проблеми. Това се прави с цел да се провери дали първоначалните препоръки за оптимизиране са изпълнени правилно и дали при качването на ново съдържание на сайта не са се появили грешки. Проверяват се и позициите на сайта. При спад в тях за SEO анализаторът  последват детайлни проверки с цел да се открие произхода на проблема и да се отстрани. До спад може да води не само технически проблем, но и промяна в алгоритмите на Google.През 2021 година MOZ публикува тяхно проучване , в което се установява, че Google прави около 500 промени в алгоритмите си всяка година. SEO анализаторът има за цел да открие източника на промяната в позициите и да даде насоки за последваща оптимизация.

SEO Анализaтор – Конкуренти

SEO анализатор 4 - екип

SEO анализатор – как да разберем

Когато SEO анализаторът е установил състоянието на един сайт, той извършва и проверки на неговите конкуренти. Къде се класират те според ключовите думи , които ни интересуват, какво е цялостното състояние на нишата, в която е бизнеса и други. От този анализ могат да се извлекат предложения, с които да се подобри оптимизационната стратегия. Рискът при този вид практики е, че не  можем да сме 100 % сигурни , че техниките, които използват конкурентите ни ще са също толкова ефективни и за нас. Това може да се установи само с предположения и тестване. С това проучване SEO анализаторът установява и кои са най-големите конкуренти за нашият бизнес. Много малки сайтове изпреварват големи и установени компании, заради добрата си SEO оптимизация.

Как да разберем дали един SEO анализатор е добър?

Ако сме взели решението да започнем работа с SEO фирма от огромно значение за успеха ни е изграждането на обстойна стратегия за оптимизиране. Отговорен за изграждането и до голяма степен е SEO анализаторът. Получавайки нашата SEO стратегията , можем да установим дали нашият SEO анализатор е добър.

  • Извършени са много на брой технически проверки, като са описани не само проблемите, но също така и параметрите, по които нашият сайт се справя добре.
  • Показани са точни стойности при тези , както и оптимални такива, към които се стремим
  • Дадените примери за подобряване са специално изработени за нашия сайт.
  • Описани са детайлно стъпките, които ще се предприемат за постигането на желаните позиции.

Ако тези неща присъстват, можем да заключим , че нашият SEO анализатор е добър. Разбира се, това ще се докаже съвсем във времето при последващата ни комуникация с него и с резултатите, които постига нашият сайт.

SEO Анализатор – Първоначален одит

SEO Анализатор – последващи проверки

SEO Анализaтор – конкуренти

Как да разберем дали един SEO анализатор е добър?

5/5 - (2 votes)

Leave a Comment

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!

SEO България 29 - корица