SEO България

 

Подобряването на класирането на сайтове в търсачките придоби голяма популярност през последните години в България. Открили важността в битката за челни позиции, компаниите започнаха да се замислят,  колко биха платили и каква е реалната цена на успеха. Когато говорим за определяне на бюджет за онлайн маркетинг, ще открием, че ценообразуването за SEO услугите зависи от много фактори като конкурентна ниша, големина на сайта и похвати, които се използват от SEO агенциите.  Нека да разгледаме какви услуги предлагат дигиталните компании в България и на каква цена.

 

 SEO България:Kipo

Студио Кипо предлага на своите клиенти оптимизацията на сайтове включващ анализ на търсенията, вътрешна и външна оптимизация, локална оптимизация като се спазват правилата на търсачките, за да се избегнат наказания. Цената зависи от конкурентната ниша и конкурентите в нея, а конкретна цена може да се получи при поискване на оферта.

 

SEO България: stenikgroup

SEO България 1 - stenikТази компания оптимизира онлайн магазини и уеб сайтове, които са разработени от тях или ако клиента притежава вече разработен онлайн магазин на Magento. Заедно със своите SEO агенции-партньори извършват подробен одит на сайта, на базата на който изготвят плана за оптимизация включващ работа върху програмния код, ключови думи и текстове на сайта, подобряване или изграждане на линкове от други сайтове към сайта, домейн, хостинг и др. SEO инструменти, видео, viral и социален маркетинг. Към всичко това се дава месечно следене на постигнатите резултати и поддръжка. Като много други компании тук няма определена конкретна цена, а се определяна на базата на конкретния сайт и може да получите такава при запитване.

 

SEO България: SEOMAX

Дигитална агенция  SEOMAX  развива оптимизацията на сайта на базата на подбор и анализ на ключовите думи, изграждане на SEO стратегия, On-Page оптимизация и Off-Page оптимизация, създаване и промотиране на съдържание, мониторинг на целия уебсайт, линк билдинг, анализ на конкуренцията. Използват се платени инструменти за следене на позициите. Получавате и ежемесечен отчет за извършените действия и постигнатите резултати.

 

SEO България: IDEAMAX

От своя страна  IDEAMAX предлага няколко пакета за SEO оптимизация.

За малки сайтове до 100 страници и продължителност на догорова от 6 месеца, цената на SEO оптимизация е 499 евро на месец, като включва  SEO одит, анализ на ключови думи и фрази, мониторин, OnSite оптимизация, линкбилдинг и SEO консултация.

За фирмени сайтове с над 100 страници цената на SEO услугата е 549 евро на месец и продължителност от 6 месеца. Този пакет включва одит на сайта, анализ на ключови думи и фрази, мониторинг, оптимизация на текстове, линкбилдинг.

Имат пакет за срок от 12 месеца, който е подходящ за малки магазини до 1000 страници на цена от 799 евро на месец. Резултатите тук ще бъдат видими от 4 до 5 месец. Освен горе посочените стъпки тук ще има и до 10 продуктови текста на месец.

Предложението, което има за медии и магазини със над 1000 продукта ще бъде сключен договор за 12 месеца на цена от 999 евро на месец. В цената се включва SEO одит, анализ на ключови думи и фрази, мониторинг, OnSite оптимизация, линкбилдинг, SEO консултация, оптимизация на тесктове, до 20 продуктови текста на месец, State of the art SEO v3.0. Освен това ще получите и 25% намаление за управление на CPC кампании.

 

SEO България: NETPEAK

SEO България 2 - netpeakВ тази агенция няма разделяне на етапи на работа, а всяко се върши успоредно. Използват собствени инструменти за извличане на резултати от търсенето и SEO одит, масов анализ и сравнение на сайтове. Един от специално създадените инструменти е Netpeak Spideр, който е инструмент за редовен SEO одит. Той открива грешки и създава системен технически анализ на сайтовете. Освен собствените си инструменти използват и Google Tag Manager, Measurement Protocol, собствени скриптове за анализ на ключовите параметри в сайта.

Ако се доверите на тази компания Ви ще получите изработване на персонална стратегия, одит на сайта, избиране на подходящи и релевантни ключови думи, изготвяне на техническото задание, прилагане на сигурен начин за външен линкбилдинг без опасност от наказание в Google, Изготвяне на техническо задание за дизайна и функционалността на сайта, изотвяне на техническо задание за създаване на SEO тесктове, както и писането на самите текстове, следена на показателите на сайта. Цената за тази услуга ще получите при запитване.

 

SEO България: Intersoft

SEO България 3 - intersoftТази компания обръща внимание на вида на сайта и прилага различни методи и подходи в зависимост от сайта е на онлайн магазин, фирмен сайт, новинарски сайт или друг вид. отлично познаване на алгоритмите за класиране на сайт по ключови думи.

Услугата SEO одит на сайт дава цялостна, детайлна информация за задачите, който да бъдат заложени в стратегията на SEO оптимизация на сайт.

SEO анализ на сайт се фокусира предимно върху текущото състояние на сайта. Идеята като цяло е да се оптимизира самият уеб сайт като структура, вътрешни връзки (On- Page оптимизация) и други.

Политиката на компанията е да се определи  цената за оптимизиране на сайт на базата на необходимото време, което ще бъде за даденият проект. времето, което отделяме на даден проект. В офертата се включва подробен график по месеци и детайлно описание на всички дейности и нужните часове за изпълнение. В зависимост от вида на сайта цените се различават за оптимизация на сайт и оптимизация на онлайн магазин, тъй като при оптимизацията на онлайн магазин ще е необходимо повече време за анализ на конкуренцията, ключови думи и фрази. Ако се налага да се популяризират категории и конкретни продукти е нужно да се задели повече времеви ресурс, което неминуемо влияе на ценовата оферта.

При оптимизация на сайтове цената варира и в зависимост от броя ключови думи и страници на сайта.

 

SEO България: THE SEO

SEO България 4 - the seoSEO Оптимизация в тази компания включва, първоначален SEO анализ, одит на сайта, анализ на ключовите думи, On-page или техническа оптимизация, оптимизиране на вътрешната структурата на сайта, прецизиране на мета таговете, оптимизация на изображенията и видеата на сайта, работа върху структурата и логиката на вътрешните линкове, анализ и преработка на изходящите линкове от сайта, оптимизиране на структурата на URL адресите, оптимизация на скоростта на сайта, Off-page оптимизация, оптимизация на съдържанието, Изготвяне на блог календар за статии с определени цели, ключови думи, дължина на съдържанието и предвидени канали за дистрибуция и маркетинг. В SEO оптимизацията е включено и писане на текстове, PR и маркетинг дистрибуция на съдържанието, текущ анализ, мониторинг, подобрения и тестове. Получавате отчет за развитието на SEO процеса, а заплащате само след постигнати резултати.

 

SEO България: SKY PRIME

SKY PRIME  е дигитална и SEO агенция предлагаща разнообразни SEO услуги като копирайтинг, SEO анализ, пакети за SEO оптимизация, външна и локална оптимизация. Те разделят своята отпимизация на външна, вътрешна и локална.

На цена от 550 лв. Вие ще получите външна SEO оптимизация, която включва SEO Консултация, анализ на конкуренцията, осигуряване на 10 линка месечно, които препращат към уеб сайта, създаване на блогове и фирмени социални профили, платена регистрация в Официален Портал (V.I.P. Location), 5 уникални SEO текста месечно.

Ако искате за сайта Ви да се работи предходния изброен начин, но да получите вместо 5 10 уникални текста месечно, ще трябва да заплатите таксата от 1100 лв. на месец без ДДС.

За цената от 1500 лв. на месец ще получите SEO консултация, анализ на сайта и  конкуренцията, осигуряване на 30 линка месечно, които препращат към уеб сайта, създаване на блогове и фирмени социални профили. Освен това ще получите и платена регистрация в Официален Портал (Standard Оptimization), 15 уникални SEO текста месечно и една PR публикация.

Таксата за вътрешна SEO оптимизация включваща Максимално описателен URL адрес, подбиране на подходящи тагове, SEO Копирайтинг на текстовете в уеб сайта, Изготвяне и прикачване на видео представяне на продукта или услугата, поставяне на Anchor и Bold текстове на подходящи места в уеб сайта, създаване на връзки със социални медии, оптимизиране на изображенията, създаване на мета тагове  е 667 лв. без включенo ДДС.

Локалната SEO оптимизация включва SEO консултация, анализ на конкуренцията, оптимизация на локалния листинг, платена регистрация в официален портал и цената за това е 123 лв. за година. Ако искате да имате и 6 бр. линкове към уебсайта е 148 лв. за година, за 10 бр. линкове 180 лв., за 10бр. No Follow линкове към уебсайта, частичен тримесечен отчет на Локалния листинг е на цена от  238 лв. на година. Ако към всичко това се добави и подробен тримесечен отчет на Локалния листинг и бизнес уеб сайт чрез платформата на Google My Business би Ви струвало 338 лв.

 

SEO България: PPC.BG

SEO България 5 - ppc.bgПредлага персонализирана SEO кампания, която се разделя условно на две: On-Page SEO и Off-Page SEO. Те включват анализ на сайта и на ключови думи, създаване на съдържание отговарящо на търсенето, линк билдинг, създаване на привличащи вниманието заглавия и мета описанието. Цената може да бъде определена само след преглед на сайта.

 

SEO България: Tendrik

SEO България 6 - tendrikКато всяка SEO оптимизация и тук се разделя на On-Page SEO и Off-Page SEO. Към On-Page оптимизацията се включва оптимизация на цялото съдържание на сайта, изпълнение на технически изисквания, оптимизация на заглавни тагове и мета описания на страници и продукти, структуриране на страници, създаване на текстово съдържание и подобряване на кога, изграждат уебсайта.

От своя страна off-page оптимизацията се свежда до анализ на съществуващите външни връзки и изграждането на такива.

Да не забравим, че преди да се започне работа по оптимизацията на всеки сайт е необходимо да се направи подробен SEO одит, на базата на който да се създаде конкретен план за работа, съобразен с особеностите на конкретния бизнес.

Tendrik предлагат безплатен базов SEO одит, а за всички които искат да се възползват от SEO абонамент на базата на специфични нужди, могат да го получат ако се свържат с тях.

 

SEO България: SWD

SEO България 7 - swdПредлагат различни абонаменти подходящи както за малки стартиращи бизнеси, така и за  големи бизнеси и онлайн магазини.

Един от абонаментите, който предлагат е на цена от 650 лв. на месец и включва SEO одит на сайта, базова On-page оптимизация, изготвянето на 1 текст на на месец, поставянето на 10 линка на месец и ежемесечен мониторинг на ключовите думи.  Минималната продължителност на абонамента е 6 месеца.

Абонамент подходящ за бизнеси и малки онлайн магазини намиращи се в средно конкурентни ниши, цената е 900 лв. на месец, като по време на оптимизацията ще се осъществи пълен одит на сайта, помагане при избора на подходящи ключови думи, подобряване на текстовете на сайта и On-page SEO, формиране на семантично ядро на съдържанието, изготвяне на 2-3 публикации месечно, поставянето до 15 линка. Ще получите и ежемесечен мониторинг на линк профила на сайта.Преглед на посещенията на лендинг страниците и резултати в Google Analytics, както и изготвяне на SEO досие, в което ще бъдат вписани всички осигурени линкове, за да се следи работата и  подобряването на класирането на ключовите думи.

Абонамента на цена от 1250 лв. на месец без ДДС включваш пълен одит на сайта, технически анализ и препоръки, on-page и подбиране на подходящи лендиг страници. Формиране на семантично ядро на съдържанието, както и 4 или 5 публикации месечно, поставяне на 20 линка на месец и 2 публикации в медийни сайтове. Този абонамент би бил подходящ за средноконкурентни ниши за малки и средни бизнеси и онлайн магазини с минимална продължителност от 9 месеца.

Планът за оптимизация на големи бизнеси и онлайн магазини включва, пълен SEO одит, технически анализ, изготвяне на пълен списък с препоръки и при нужда помощ за изпълнението им. Консултация и съвети за подбор на най-подходящите ключови думи/фрази, On page SEO и подобряване на текстовете на сайта за Google. Подбиране на подходящи лендинг страници и формиране на семантично ядро на съдържанието, 2 или 3 публикации месечно, изграждане на линкове към всички лендинг страници на един сайт. Разбира се мониторинг на линк профила и преглед на посещенията на страниците и резултатите.Цената на този пакет е от 1750 лв. на месец без ДДС.

 

SEO България : SEO VISIA

SEO България 8 - seo visiaПредлагат еднократна SEO оптимизация включваща seo анализ на сайта, техническа оптимизация на сайта, еднократна оптимизация на съдържанието, работа в социалните мрежи, еднократен линк билдинг. Цената за български сайт е 480 лв., а за чуждоезичен е 850 лв.

Предлага се и постоянна SEO оптимизация, която е на абонаментен план и цената тук за български сайтове е 350 лв., а за чуждестранни 650 лв. на месец.

Като отделна услуга може да поискате и само SEO анализ, който се разделя на кратък и пълен.

Краткия анализ се състои в обща оценка на видимостта, трафика и авторитета на сайта, проверка на текущото класиране на сайта, анализ на семантичното ядро, техническата част и съдържанието, анализ на линковете, препоръки за оптимизацията на сайта. За български сайтове цената за краткия анализ е 180 лв.

Разликата на пълния анализ сравнение с краткия е, че към всичко което се анализира на сайта се прави допълнително и анализ на линкове, анализ на социалните сигнали и социално позициониране, сравнителен анализ с избрани конкурентни сайтове, разширяване на семантичното ядро с нови ключови фрази, препоръки за необходими промени и развитие на оптимизацията на сайта и до 10 безплатни консултации по телефона относно оптимизацията на сайта. Цената за пълен SEO анализ е 330 лв. за български сайт и 450 лв. за англоезичен.

 

SEO България: SEO КОНСУЛТ

SEO България 9 - seo консултОфертите за SEO оптимизацията са на базата на големината на сайтовете като за малки сайтове до 10 страници цената е 799 лева. В него ще получите анализ, On-page оптимизация, премахване на невалидни страници, създаване на ХМL Ѕіtеmар и rоbоtѕ.tхt. Изготвяне на месечен отчет.

За сайтове до 50 страници цената е 999 лева, като тук освен споменато в преходната оферта се включва и оптимизация на текстове, до 5 линка на месец, СRО aнaлиз и 3 юзaбилити пpeпopъĸи.

Работата за сайтове до 100 страници се състои в анализ на сайта, On-page оптимизация, създаване на невалидни страници, изготвяне на месечен отчет, оптимизация на текстове, линкг-билдинг до 10 на месец, CRO анализ, 5 юзабилити препоръки, рeгиcтpaция в ĸaтaлoзи и тъpcaчĸи, пиcaнe и ĸaчвaнe нa 2 yниĸaлни cтaтии. Цената е 1399 лева.

За сумата от 1799 лева на месец ще получите анализ на трафика. Локално SEO, ЅЕО aнaлиз (oдит) и ĸoнcyлтaция, Оnраgе oптимизaция, Cъздaвaнe нa ХМL Ѕіtеmар и rоbоtѕ.tхt, Изтpивaнe нa нeвaлидни cтpaници, Изгoтвянe нa мeceчeн oтчeт. Oптимизaция нa тeĸcтoвeтe, Rіѕk frее lіnk buіldіng – дo 20 нa мeceц, СRО aнaлиз, 10 юзaбилити пpeпopъĸи, Πиcaнe и ĸaчвaнe нa 5 yниĸaлни cтaтии и Регистрация в каталози и търсачки.

Виж повече

 

SEO България: Webnime

SEO България 10 - webnimeПредлагат абонаментна SEO оптимизация, като цената за нея се определя на базата на конкурентността на ключовите думи. За да се помогне на сайта на клиента се прави seo анализ, подобрява се кода и структурата на сайта, както и се създава XML Sitemap и robots.txt файл, ако няма такива. Преглежда се и се изчистват грешките, скрито, дублирано или копирано съдържание. Създаване на линк билдинг. Оптимизацията на сайта се осъществява и по местоположения, както и мобилна оптимизация.

Има възможност да се изработи индивидуални условия, които да са съобразени с параметри на клиента.

 

SEO България: Alpha Best

SEO България 11 - alpha bestКато много други SEO агенции и тук на сайта не е упомената цената на услугата. Започва се с консултация, на която да се обяснят успешните практики и резултатите, които да се очакват. Определят се подходящи ключови думи по които да се започне оптимизацията и се разработват техническите, структурните и външни процеси, по който да се работи.

 

SEO България: Reshenia.com

SEO България 12 - resheniaРазчита се на индивидуалния подход при работата с всеки клиент. SEO оптимизацията започва с установяване на ключовите думи и се преминава към преглед на съдържанието и дизайна на сайта. Изграждат се линкове, които да водят към целевите страници. Не на последно място се следи за представянето на сайта и се предоставя отчет.

 

SEO България: Ganbox

SEO България 13 - ganboxЕдно от основните неща, които трябва да се направят преди започване с оптимизацията на сайт е да се направи одит, за да се определи състоянието на сайта. Затова и от Ganbox разделят условно оптимизацията на два етапа: SEO одит и SEO поддръжка.

Ganbox предлагат много подробен одит на сайта, след който се дава подробен писмен отчет с препоръки за промяна на сайта. Изпълнението на одита отнема от 20 до 30 работни дни и цената варира от 600 до 1000 лв.  еднократна такса без ДДС.

Цената за SEO поддръжка включваща SEO консултация за дизайна и структурата на страницата, оптимизация на до 4 вида страници на кода на сайта, осигуряване на най-малко 10 линка на месец, мониторинг на сайта, както и прекъсната проверка за достъпност на сайта, време за отговор и скорост на зареждане. Създаване на 2 публикации на месец, еднократна проверка за насочващи линкове към сайта, както и за такива, които могат да доведат до наказание от Google. Този пакет се препоръчва за малки сайтове, които са с малко трафик и имат средна конкуренция. Цената на този пакет на месец е от 600 лв.

За средноголеми сайтове със средна до висока конкуренция и малки магазини е подходящ пакета, включващ подробен SEO одит и изготвяне на план за SEO оптимизация. Оптимизация на кода на сайта, като се прави за до 8 вида страници, изготвяне на до 20 линка на месец, ежедневно следене на позициите на сайта и изготвяне на отчет, измерване на ефективност и отчитане на органичния трафик към сайта, мониторинг, проверка на сигурността, писане до 4 публикации на месец, публикации в тематични сайтове и регионални медийни сайтове, периодична проверка на линковете, както и откриване на лоши такива, които биха могли да доведат до наказание на сайта. Всичко това се предлага на цена от 900 лв. на месец.

SEO оптимизация би Ви струвала 1600 лв. ако желаете да получите подробен писмен SEO одит, проучване на конкуренцията, изследване на ключови думи, семантично ядро, изготвяне на стратегия за оптимизацията. Оптимизация на кода до 12 вида страници, минимум 30 линка на месец. Ежедневно следене на позициите, отчитане изменение на органичния трафик, възвращаемостта на инвестицията (ROI), както и други SEO мерки. Изследване на поведението на посетителите на сайта, мониторинг, разширена проверка на сигурността на сайта и непрестанно следене за достъпността, времето за отговор и скорост на зареждане. Публикации в силно посещавани медийни сайтове и тематични сайтове, както и копирайтинг услуги за 6 публикации на месец. Ще се извърши и проверка на линковете сочещи към сайта и откриване на опасни линкове и патентовани методи за SEO оптимизация. Препоръчва се да бъде избран този пакет за  големи сайтове при много силна конкуренция и големи портали за електронна търговия или за чуждоезични сайтове.

Ganbox предлагат и специализиран пакет, който се отличава с гъвкавост. По време на оптимизацията се извършва подробен SEO одит на сайта, консултация и изграждане на стратегия и SEO план за развитие. Цената се определя от състоянието на сайта и конкуренцията.

Може да бъде избрани и SEO услуги, при които ganbox.com поемат ангажимент да работят само за Вас и ще отказва всякакви поръчки за оптимизация за сайтове в същия бранш. Цената е по договаряне.

 

SEO България: BEshared

SEO България 14 - besharedПредлагат 3 вида пакети. Като цените можете да получите при запитване.
Първия пакет включват одит, технически анализ, анализ на ключови думи, настройка на SEO инструменти Google Search Console, Google My Business, Отстраняване на технически грешки в Sitemaps и Robots.txt, Грешки при мобилната версия на сайта, Бързина на зареждане, Canonical tags и дублирано съдържание, SSL сертификати, Пренасочвания на страници, Езикови версии. Към оптимизацията се включва и оптимизация на за съдържанието състояща се в генериране на нова мета описания, добавяне на ключови думи в съдържанието на страницата. Изграждане на връзки в локални директории и на връзки в статии от блогове. Отчет за извършени дейности и изградени връзки, както и за видимостта на сайта.

Втория пакет включва услугите от първия като се добавя и изготвяне на цялостна SEO стратегия, публикуване на 2 статии месечно в блога на сайта .
Ако се спрете на третия план ще получите и SEO консултация, а оптимизацията на съдържанието, линк билдинга, отчета и мониторинга са спрямо нуждите на клиента.

 

SEO България: Extremeseo

SEO България 15 - extreme seoПредлагат SEO одит, който да бъде извършен в срок от 3 дни на цена от 750 лв., за сайтове до 500 страници цената е 850 лв., а срока за изпълнение е 5 дни. Сайтове притежаващи до 1000 страници цената е 1190 лв., а срока за извършването е 7 дни. За всички над 1000 страници цената е 1390 лв. като SEO одита ще бъде направен в срок 12 дни.

SEO оптимизацията в ExtremeSEO.net включва преглед на състоянието на страницата и извършване на пълен SEO одит, подбор на ключови думи и фрази. Анализираме на конкурентната ниша, премахване на грешки в кода на сайта, линк билдинг– изграждане на специално поставени връзки, водещи към сайта и генериране на по-голям трафик към нея. Мониторинг на сайта и изготвяне на доклад за резултатите в класацията му всеки месец.

 

SEO България: Lilacor

Предлагат различни пакети подходящи от малки сайтове до големи сайтове и електронни магазини.

За малки сайтове до 10 уеб сайтове SEO пакета включва анализ на до 10 броя ключови думи и как се класират в Google. Работата по оптимизацията включва оптимизация на мета описания, заглавия и ключови думи на до 10 броя страници, проверка на съдържанието, анализ на линк профила на сайта и откриване на лоши линкове и отстраняването им посредством Google disavow tool. Изготвяне на технически препоръки и по съдържанието на сайта.

SEO пакет за сайтове с 10 до 100 страници. Разликата в този пакет е оптимизация по 50 ключови думи за 5о страници, писане на текстове за блога 1000 думи на месец, както и добавяне по 1 линк към сайта ви всеки месец.

SEO пакет за сайтове с от 100 до 1000 страници. Разликата с другите пакети е оптимизация по 100 ключови думи за 100 уеб страници, писане на текстове за блога – 2000 думи на месец и добавяне по 2 линк към сайта ви всеки месец.

 

SEO България: ETEL

SEO България 16 - etel Дигиталната агенция предлага ежемесечна SEO оптимизация , която включва : пълен одит на сайта на клиента, коригиране на мета данни, коригиране на съдържанието на сайта съобразно настоящите изисквания на Google. Техният екип предлага също така свързване на сайта с различни инструменти за анализ, ежемесечна off-page оптимизация и ежедневно натрупване на статистика и анализ на тези данни чрез специализирани инструменти. Цената на тези услуги е при запитване.

 

SEO България: GS-WEBCREATOR

SEO България 17 - webПри започване на работа се установяват позициите на сайта или електронния магазин чрез различни SEO инструменти. Извършва се проверка за несъществуващи и неработещи линкове на сайта . Премахват се зловредни линкове, влияещи на класирането на сайта. В следващ етап се уточняват и оптимизират ключовите думи като за всяка категория и подкатегория се задава подходяща такава. Добавят се системи, които да следят както състоянието на сайта, така и потокът на посетителите в тях, с цел насочването на посетителите в желаната от клиента посока в сайта.  Във всяка страница от уеб сайта се добавят подходящи и привлекателни SEO заглавия и описания. Текстовете се пренаписват , така че в тях да се съдържа избраната ключова дума. Форматиране на шрифтовете с цел наблягане на определените думи или фрази. Оразмеряване, олекотяване и поставяне на alt тагове на снимките като по този начин Google разпознава какво е съдържанието на изображението. Добавяне на вътрешни линкове с цел по-лесното обхождане на сайта от търсачките. Интегриране на Google Analytics и на Google webmaster tools.

 

SEO България: Имедия Консулт

SEO България 18 - emediaРаботи се в 3 стъпки. Първата ,от която е проучване на конкуренцията и планиране на ключовите думи по брой търсения, ефективност, брой на конкурентните сайтове. Втората стъпка е on-page оптимизация , която включва преработване на елементите на страниците на сайта, отстраняване на грешки в съдържанието, пренаписване на заглавията и текстовете ,коригиране на структурата на сайта и  създаване и добавяне на нови файлове съдържащи допълнителна информация за страниците, степен на важност, начин на индексиране и други. Третата стъпка е off-page оптимизация. Тя се състои от регистрация в търсачки, директории, каталози и качествени сайтове DMOZ, Yahoo directory, Link page, MajesticSeo, Compete, Bestoftheweb, Archive.org, SEMRush и други.  Предлага се безплатна консултация , при която ще бъде изработена и конкретна оферта за seo оптимизация.

 

SEO България: Bultag

SEO България 19 - bultagSEO оптимизация включваща одит, планиране и изготвяне на цялостна стратегия за SEO оптимизация. Заради стремежът на екипа към дълготрайни и качествени резултати, предлаганият абонамент за тази услуга е между 12-24 месеца в зависимост от домейна.

 

SEO България: WEBSitePR

SEO България 20 - webseoНа разположени са екип от специалисти е с дългогодишен опит : професионален SEO специалист и програмист. Възможност за избор върху какво да се наблегне през месеците на работа. Това може да е платена реклама, органично търсене и комбинация и от двете. По време на работа би могло да се разгледат функционалности на ваши конкуренти и те да се реализират и на вашия сайт. Възможност за разглеждане на портфолио с реални, изпълнени проекти и сегашни класирания. Цената за SEO услугите е на месечен абонамент с договор между 12-16 месеца. Предлагат се и договори за по-кратък период между 3-6 месеца, чиято цена е по-висока , а резултатите малко по-нестабилни, заради необходимото време за появата на сайта и изграждането на стабилна позиция.

 

SEO България: SEO Marketing

SEO България 21 - marketingПредлаганите услуги са:
SEO консултация, SEO одит на сайт и SEO абонаментни пакети. Също така реклами в Facebook и Google Ads , както и изработка на сайтове. SEO абонаментните пакети се предлагат на цени започващи от 700 лв. на месец, като това е старт пакет включващ – seo одит, анализ на ключовите думи, едночасова seo консултация ,  линк билдинг и мониторинг на позициите. Следващият пакет е на цена от 999 лв. на месец – пакет Бизнес. В него са включени : seo одит, анализ на ключови думи, seo консултация – 3 часа , разширен пакет за входящи линкове, 10 оптимизирани текста и мониторинг.  Препоръчаният пакет за малки онлайн магазини с до 500 продуктови страници е на цена от 1200 лв. Той съдържа отново одит, анализ на ключови думи, консултация – 5 часа , оптимизация на 10 продуктови страници и 10 текста, link building и мониторинг. Пакетът за големи онлайн магазини с над 500 продуктови страници е 1999 лв. . Допълненията при него са seo консултация – 7 часа , както и оптимизиране на 25 продуктови страници. Посочените цени важат за сайтове на български, оптимизирани за Google.

 

SEO България: ADD.bg

SEO България 22 - addПри SEO оптимизация в Add.bg е важно правилното структуриране на главните менюта и подменюта , както и съдържанието в страниците. Всяка страница трябва да има Meta данни – Meta title и Meta Description . Процесите се извършват с помощта на програми, които анализират най-търсените ключовите думи. Важни са също така регистрацията в Gоogle My Business и Google Analytics. С всички тези стъпки Add.bg гарантират челни позиции в Google! Цените за базова SEO оптимизация : за инфо сайт – 150 лв. , за бизнес сайт – 225 лв. и за бизнес + – 350 лв.

 

SEO България: WEB GELECTRONIC

SEO България 23 - gelectronicВ web.gelectronic.com клиентът определя желаните от него цели и бюджет. След предварителен анализ и оценка на сферата на дейност и нивото на конкуренция в нея, се изготвя проект. Услугата включва първоначална оптимизация при изработката на сайта и вторична- мониторинг, анализ и подобрения. Препоръчва се годишен абонамент за услугата. Сайт, който има за цел да се класира в топ 10 изисква около 30 часа работа месечно. Цената за услугата се образува според големината на проекта.

 

SEO България: WEB SOLUTION

SEO България 24 - web solutionУслугите включват : подробен SEO  анализ на вашият сайт, изготвяне на стратегия, линк билдинг,seo мониторинг и анализ и месечна поддръжка на вече извършена оптимизация. Компанията е изработила пакети : SEO пакет Старт  и SEO пакет Ултра, включващ и копирайтинг услуга с 3 публикации месечно и управление на рекламни кампании.

 

SEO България: WEBSELO

SEO България 25 - webseloSEO оптимизацията в Webselo започва с извършване на одит на сайта. Разучаване на структурата на вътрешните страници, анализ на външните фактори. При оптимизацията се препоръчва поне 3-месечен период на работа. Хоноруването на услугата е не по-малко от 1000 лв. месечно при поне 3-месечно обвързване, не по-малко от 1200 лв. без месечно обвързване или почасово заплащане от 50 лв. на започнат работен час. Като минималният брой работни часове е 24 часа или 1200 лв. без ДДС. Тези цени са ориентировъчни, крайната цена се уточнява индивидуално в зависимост от нуждите на клиента.

 

SEO България: MySEO

SEO България 26 - myseoMySEO предлага 3 пакета за SEO оптимизация. Стартов пакет за клиенти с малък бизнес в нискоконкурентни и/или локални ниши. Съсредоточаване върху ограничен брой оптимизирани страници и ключови думи/фрази. Услугата включва : анализ и стратегия за развитие, on-page оптимизация, линк билдинг и мониторинг. Стандартен пакет от 400 лв. на месец подходящ за клиенти със среден бизнес при умерени нива на конкуренция. Оптимизация на по-голям брой страници по повече ключови думи/фрази със значително по-висок трафиков обем. Този пакет предлага по-голяма резултатност и по-бърз темп на растеж. Корпоративен пакет от 1000 лв. на месец насочен към представители на едрия бизнес. Този пакет предоставя премиум услуги за бизнеса.

 

SEO България: CreateX

SEO България 27 - createxУслугата включва: одит на сайта, изготвяне на стратегия, семантичен анализ за избиране на ключови думи и планиране на страници, технически контрол и off-page оптимизация. Цените могат да бъдат образувани на месечна база или на часова.

 

SEO България: Digital Marketing Group

Стъпките по оптимизация са : запознаване с проекта и изработване на план за оптимизация, подобряване на съдържанието и корекция на кодовете в сайта, търсене на грешки при индексация, регистриране на сайта в инструментите : google analytics, google webmaster tools и др., мониторинг на класирането и последващи промени и поддръжка.

 

SEO България: ORM

SEO България 28 -ormORM.BG предлага абонаментни планове с подробен анализ и съставяне на доклад за състоянието на сайта Ви. Изготвяне на стратегия , оптимизиране на текстовата част на сайта по избраните ключови думи. Пълна onpage оптимизация и линк билдинг кампания. Подробни месечни доклади за свършената работа.

 

 

SEO България:Kipo

SEO България:stenikgroup

SEO България:SEOMAX

SEO България:IDEAMAX

SEO България:NETPEAK

SEO България:Intersoft

SEO България: THE SEO

SEO България:SKY PRIME

SEO България:PPC.BG

SEO България:Tendrik

SEO България:SWD

SEO България:SEO VISIA

SEO България:SEO КОНСУЛТ

SEO България:Webnime

SEO България:Alpha Best

SEO България:Reshenia.com

SEO България:Ganbox

SEO България:BEshared

SEO България:Extreme Seo

SEO България:Lilacor

SEO България: ETEL

SEO България:GS-WEBCREATOR

SEO България:Имедия Консулт

SEO България:Bultag

SEO България:WEBSitePR

SEO България:SEO Marketing

SEO България:ADD.bg

SEO България:WEB GELECTRONIC

SEO България:WEB SOLUTION

SEO България:WEBSELO

SEO България:MySEO

SEO България: CreateX

SEO България: Digital Marketing Group

SEO България: ORM

5/5 - (2 votes)

Leave a Comment

Свържете се с нас!

Ако не намирате търсената информация на сайта ни - свържете с нас и с радост ще ви помогнем!

SEO Цени 25 - логоSEO анализатор 1 - корица